Betreft: Land op Gresebrink, Vemderenk
Datum: 4 april 1665
Ligging: O en W: landheren van 't Erve, genaamd de Oosterhoff
Verkoper: Hermen Dries & Jentien Jansen
Koper: Peterkien Daems, wed. van Adrijan van Isendoorn, ontvanger Ampt Epe
Bijzonderheden: Een akker zaailand.Tot waarborg stellen de verkopers: vierdedeel van huis en hof in Epe, buurtschap Emst (O: Reijner Daems, Z+W: gemene weg, N: de Smallert, genaamd Egberties gueth, zijnde tijnsgoed)
Status goed: Tijnsland
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 595, Coll. Moerman, schrift 3