Betreft: Land in Emst
Datum: 30 januari 1702
Bijzonderheden: Percelen zaailand gehorende onder de zaalweer van Marten van Isendoorn & Johanna van Heuckelum. 1) Vier akkers zaailand op de Emster Enk, den Dalen (ZW: kap. Herman van Erckelens, voor 224 gld.)2) De Billartsakker (voor 102 gld.)3) Twee akkers, de Poelackeren (voor 175 gld.)4) Drie akkers aan de Hardenberg (voor 130 gld.). Samen voor 631 gld. Aantekening: Hermen Tijmans & Jennetien Lamberts (wed. van Aert Gerrits Brouwer) en Dries Aerts Brouwer, enz. bekennen de pandpenningen van de Daelen en de Billarsacker weerom gekregen te hebben tot 326 gld. van ontvanger Hendrik van Isendoorn, 21 febr. 1719
Status goed: Herengoed
Pandgever: Herman van Erckelens, kapitein, en Cornelissie Bigge als curators van goederen van Joost van Erckelens
Pandnemer: Aert Gerrits Brouwer & Jennekien Lamberts
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 616, Coll. Moerman, schrift 3