Betreft: Land in Egbertscamp, Norel
Datum: 26-11-1665
Ligging: O + Z: kopers
Verkoper: Gerrit Hendricks & Fennichien Janssen
Koper: Aert Derx & Marrieken Teunis
Bijzonderheden: Zijnde 2 akkers
Status goed: Tijnsgoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 598, Coll. Moerman, schrift 4.