Betreft: Costverloren, Wissel
Datum: 8-10-1641
Verkoper: Willem de Haes & Judith Huygens
Koper: Jan Jacobsen
Bijzonderheden: Een erfpacht, gaande uit dit goed, groot 42 stuivers jaarlijks. Koper geeft 4-6-1664 een erfrente op dit goed door aan Henrick van Isendoorn, ontvanger.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 571, Coll. Moerman, schrift 4.