06 Gerbrant BerntsHelmich van Veenen, Bernt Jans
29 Palick Marckolff
35 IdemH.J. Haechdoorn
41 IdemHenrick Henricks, Gerrit Dirckss
48 Peter BeerntsJan Beernts, Derrick Gerrits
54 IdemJacob Hendricks, Gerrit Hendricks
60 IdemKempe Luloffs, Jan Stevens