voor 1690 Gerrit Henrick, rademr.
90 Jurrien Henricx
96 idemDerck Willems, Gerrit Evertsz
02 idem; zijn weduweHenrick Jansz, Henrick Sourtsz
08 Herman Jansz juniorFrederick Dircx, Gerrit Nijssingh
14 idemHr. Jan de Gruyter, Willem Cornelisz
20 idemEvert Gerrits, idem ‘op de Belt’