Generale lijste der opgave van de ingesetenen des Ampt Epe van alle schadens zo weegens inquartiering van manschappen en paarden ontrovinge van goederen ontfangene adsignaten geleverde requisitien en gedane vragten der Hanoversche, Engelsche, Keyserlijke en andre Troupes der gecoaliceerde Mogendheeden mitsgaders der Franschen int jaar 1794 en 1795 en deese over het Carspel Oene geleeden door de rampen des oorlogs.

Nummer

Naam

Soort schade

Declaratiebedrag

1

Jan Beerents Logtenbergh

-inkwartiering

-plundering

- requisitien

-vrachten

119-0

2

Hendrik Jans

-inkwartiering

-plundering

- requisitien

-vrachten

112-16

3

Albert Gerarts

-inkwartiering

-plundering

- requisitien

-vrachten

14-0

4

Egbert Jans

-inkwartiering

-plundering

- requisiten

-vrachten

18-15

5

Willem Dalhuijs

-inkwartiering

-schade

182-11-0

6

De kerk van Oene

-uitroven

-brandschade

285-0

7

Gerrit van Dompseler

-inkwartiering

-schade

- requisitien

-vrachten

216-16-6

8

Jan Jansen Bosch

-inkwartiering

-plundering

20-9

9

Jan Veerman

-inkwartiering

4-16

10

Wr. Bredenoord

-inkwartiering

-plundering

- requisitien

-vrachten

157-3

11

Jan Barents

-inkwartiering

-plundering

20-7

12

Derk Witteveen

-inkwartiering

-plundering

179-6

13

Jan Everts

-berovingen

16-0

14

Willem Willems

-berovingen

49-0

15

De wed. Jan van Emst

-inkwartiering

-schade

-vrachten

97-0

16

Arent Nijenhuijs

-inkwartiering

-berovingen

30-0

17

Albertus van der Heijde

-inkwartiering

-berovingen

6-12

18

De diaconie van Oene

-gestolen geld uit de armenpost en een bank uit de kerk verbrand.

28-13-2

19

Rijk Cornelis

-inkwartiering

-ontroving van goederen

89-10

20

Hendrik Lubberts

-inkwartiering

-ontroving van goederen

127-17

21

Hendrik Jans Riesebosch

-inkwartiering

-ontroving van goederen

26-3

22

Hendrik Hagedoorn

-inkwartiering

-ontvreemding van goederen

-vrachten

201-6

23

Hendrik Lieferts Proper

-afgenomen paard

-inkwartiering

-vrachten

80-3

24

Frederik Gerrits Slijkhuijs

-schade van plundering

35-10

25

Frederik Wijgers

-inkwartiering

-schade

-vrachten

75-8

26

Jan Stokking

_inkwartiering

-geleverd hooi

14-0

27

Willem Hermens

-inkwartiering

17-6

28

Aart Aalberts Krijgsman

-ontroven van een wagen en paard

-inkwartiering

-vrachten

147-14

29

Willem Nieuwenhuijs

-schade

-inkwartiering

20-7

30

Willem Hanekamp

-plundering

-inkwartiering

61-10

31

Maria van Loo

-inkwartiering

29-14

32

Arent Kemper

-plundering

9-0

33

Barent Roelofs

-inkwartiering

-schade

-vrachten

45-13

34

Rijk Riphagen

-inkwartiering

-vrachten

79-0

35

Berent Scholten

-inkwartiering

25-14

36

Albert Dalhuijsen

-berovingen

-inkwartiering

-schade

100-2

37

Reinder Oosterbroek

-berovingen

-inkwartiering

-schade

88-15

38

Jannis Tessemaker

-inkwartiering

-schade

33-6

39

Hendrik Teunis

-gestolen geld

60-0

40

Gerhardus Bomhof

-beroving

-inkwartiering

30-10

41

Jannis Kruijsweg

-beroving

-inkwartiering

30-6

42

Jonas Riphagen

-beroving

-inkwartiering

125-15

43

Dirk Lamberts Schuurman

-inkwartiering

-vrachten

43-7

44

Hermen Egberts

-schade

-inkwartiering

-vrachten

76-0

45

Willem Lubberts

-inkwartiering

-vrachten

69-16

46

Jan Lulofs

-inkwartiering

18-18

47

Gerrit Proper

-inkwartiering

-vrachten

-geroofd hooi

107-3

48

Gerrit Lubberts

-inkwartiering

-geroofde immen

19-10

49

Gerrit Andries

-inkwartiering

-vrachten

61-3

50

Jan Egberts

-inkwartiering

-vrachten

49-19

51

Jan Peeters

-inkwartiering

51-6

52

Dirk Jans Schuurman

-inkwartiering

-plundering

-vrachten

99-16

53

Jannis Dijkhuijsen

-inkwartiering

-plundering

-vrachten

169-16

54

Derk Peters

-inkwartiering

-plundering

-vrachten

191-2

55

Berent Arents

-inkwartiering

-plundering

116-11

56

Peeter Gerbrigs

-inkwartiering

-plundering

34-6

57

Jan van Apeldoorn

-inkwartiering

-plundering

42-5