Memorie van Hendrik Brouwer, ambtsschrijver des ambts Epe, tot verrichting der navolgende punten te Vaassen, februari 1772:
- Met de Vrouw van den Cannenburch; om het slot van de rekening der ontvanger Isendoorn en om de ambtspaieren en -boeken.
- De ontvanger Haack; overde ontvangst.
- De erfg. Roelof Roelofs en Lubbert Roelofs; rekeboekjes en papieren.
- Klaes van der Linde; rekening.

Memorie voor de kerkmeesters van Vaassen tot verrichting der navolgende punten:
- Croons achterstand; hetgeen de schout daarvan moet ontvangen alsmede hetgeen Vrouw van de Cannenburch van het ongereed moet uitkeren (99 gld) tot slot het overschot der verrekening der vruchten door dezelfde Vrouw uit te keren ad 21-13-8.
- Reparatie van de kerk en de wheme.
- Pluims rekening.
- Vrouw van den Cannenburch

Memorie voor Jannes Mulder, gildemeester van St. Antoniegilde te Vaassen:
- Vrouw van de Cannenburch; kapitaal en intrest aan het gilde.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 22