N.B.: Alleen de belangrijkste punten werden door de ambtsjonkers genoteerd.

Op 6-8-1755 is verzocht in de kosterij van Epe in het zijkamrtje de planken te vervangen; orders gegeven. Op 6-8-1756 is verzocht op de heerd een estrikkenvloer over de stenen vloer aan te brengen.

Afdoen rekesten met betrekking tot de Heerbrugge over de grift van dei van Zuuk en Westendorp.

Totaal 24 punten:

Punt 22: Schikking over enkele emolumenten van de custos van Oene. Hij verzoekt iets voor het smeren van de klok (die van Terwolde krijgt daarvoor 1 pond groot), de leverantie van klokkensmeer, het overluiden der doden wordt doorde mensen zelf verzorgd maar hij moet de touwen onderhouden (die van Epe krijgt een half schepel rogge), claimt een stuk land dat bij de kosterij hoort, de custos van Epe en Vaassen hebben respectievelijk 50 en 40 gulden traktement. Zijn inkomsten: een kerstbrood as 13 in het geheel, 3 1/2 vim boekweit, voor het graven van groeven en viermaal per jaar schoonmaken van de kerk inclusief zemen (moet dan zelf het zand en de voerlui betalen) krijgt hij voor het graven 8 stv. en schoonmaken 1 gld. en 10 stv.(Die van terwolde krijgt voor het schoonmaken 12 of 18 gld). Krijgt niets voor het schrijven van doopbriefjes, bedanken vroedvrouw, gebeden voor de zieken en de stoelen van de kerk. Wil ook raag een vaste plaats voor zijn vrouw in de kerk.

Punt 26: Tijs Roelofs, gehuwd met de weduwe van Gerrit Dirx, kerkmeester in Oene, moet het slot van diens rekening 1729-1734 (afgerekend 1737) betalen.

Over het kopen van een orgel in de kerk van Epe en het vinden vaan een traktement voor de organist.

In de kerk van Oene stonden op het koor twee stoelen van de weduwe van Broekhuysen en Andries van Limburg. Nu vijf: onder andere van Jacob van Piekeren, Albert Hendriks, kerkmeester en L. van Limburg gehuwd met Bigge.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 21