In het oud-archief van de gemeente Epe is er één van 1811 bewaard (invnr. 58). Hieronder een transcriptie.

1 baarscheerder

7 bakkers van witbrood

2 bakkers van roggebrood

1 brouwer van bier

1 chirurgijn

2 dekkers

1 doctor van paarden en koeien

1 horlogemaker

1 ketellapper

9 kleermakers

6 klompenmakers

75 knechten

9 kooplieden

1 kramer voor aardewerk en potten

2 kuipersbazen

1 metselaar

8 papiermolenaars

1 kopermolenaar

2 korenmolenaars

1 mout- en korenmolenaar

3 naaisters

3 rademakers

5 schoenmakers

3 schoenlappers

3 schoolhouders (dag en avond)

16 slachters

5 smeden

30 tappers

11 timmerlieden

2 verwers

2 vleessnijders

7 voerlieden

1 vroedvrouw

2 waschvrouwen

9 wevers

12 winkeliers'