1781 - 16 juni

Het Heerstede geld, betaald met 1335 -:-:, luyt quytansy door Hendrik Janse.

Berend Jans van het Blokhuys en Hendrik Jan Adelerhof, pagters van 't Heerd-stede over den Ampte Epe, Carspel Vaassen en Oen, ingegaan den 1 juli 1779 en eyndigen ultimo den lesten juny 1780, gepagt voor de sum ad. f. 1300 en 35 gulden.

Betaelt aen armen oortjes door G. van Laar aen de diacoon te Epe Arend van Zuuk f 6-1-8. Bij afreekenen weder over geteld aen G. van Laar.
6 sept. 1779 door Hendrik en ik samen betaald.

Hendrik heeft alles allene betaald aen G. van Laar voor het te
boek brengen van de Heersteden tot dato als boven f 5-:-:.