Inheems

Blehem (Klooster Bethlehem) tot Zwoll: van het erve den Bisterbosch
-6-1-6
--Derrick Stevens wegens gebruik betaalt.

Lambert Lamberts t'Noorle van sijn goet aldaer
-7-4-8
--an Henrick Egberts gelanckt

Aert Dercks van sijn huis en hof en 3½ mudde geseijs.
-5-7-4

 

Berent Berents van 1½ sch. pachter Aert Dercks
-0-10-6

Willem Jans c.s. van huis en hof, seijlant en weijlant
-0-15-0

 

 

Teunis Cornelis van huis en hof en 3 sch. lants.
-2-1-10
--Hier van Evert Jelis 1 hoofke; 1 gld. keijs.

Jan Gerrits Hul van huis en hof en 1 mudde seijlants pachter Gerveng---
-3-1-4
--hier van Gerberich Willems vant halve huis en hoff; 12 stv.
--Gerrit Reijnders heeft hier van voor hem en Lambert Reijnders erfgen. betaald.

Jenne Jans van 1½ sch. lants.
-0-12-6
--Henrick Egberts gelanckt

Aleijda van Isendoorn eijgenerse en Evert Jelis pachter
-11-4-0

D' heer van Schoonderbeeck van sijn erve t' Vemde den Westerhoff genaemt Steven Gerrits pachter
-15-13-0

 

 

Lambert Willems met sijn moer van huis en hof en 3½ mudde seijlants en 1 mrg. hoijlants
-5-1-8

Jan Gerrits eijgener van 2½ mrg. weijlants en 4½ mudde geseij
-7-13-0
--Lambert Willems heeft hiervoor betaald
--Cornelis Harms idem.

Jan Bosch eijgener en Janneke Lambert Willems pachter
-1-0-..
--Lambert Willems betaald.

Lambert Reijnders van huis en hof en 6 mudde seijlants
-8-8-8
--Gerrit Lubberts bet.
--Hier van Bette Reijnders: -2-15-stv. keijsers
--Gerrit Dercks betaald

Berent Henrix
-3 gld.-11 stv. keijs.
--de wed. betaald
--Hermen Dries nog betaald

Noch van 2½ mudde seijlants toebehorende zijn broeders en susters
-3-13-4

 

Item in pacht Lambert Reijnders sampt sijn broeders en susters 9 mrg. hoij en weijlants.
-4-10-0

Lambert Hemmincks erffgen. eijgeners en Aelt Peters pachter
-15-9-8

De Ontfanger van huis en hof
-11-4-0

Evert Jelis van 2 ackers groot 2 schepel
0-13-6

De Richter Frederick van Essen vant erve den Oosterhoff
-24-6-8
--Gerrit Aerts betaald

Evert Peters wed. cum suis van huis en hof
-1-4-6
--Willem Toenis heeft het sijne afgerekent
--hier van Helmich Gerrits -0-11-0

Jan Gerrits cum suis eijgeners en Decemer Gerrits pachter van huis en hof etc. modo Otje Gerrits
-9-7-8
--hier van Arien van Isendoorn en Gerrit Martens: -2-6-8

Hermen Gerrits cum suis van huis en hof, seijlant en weijlant
-5-17-11
--Decemer Gerrits en .... Gerrits hiervan betaald
--Gerrit Willems idem
--Engbert Hannis idem

Aert Feijdt, richter int Oldebroeck eijgener en Wichgert Dries pachter
-15-2-0

Jan Feijdt tot Elburch eijgener en Peter Gerrits pachter van huis en hof etc.
-18-13-8
--Aert Peters betaald

Daem Aerts van huis en hof, seijlant en weijlant
-2-7-8

Arien van Isendoorn eigener en Reijnder Henrix pachter
-3-18-2

 

Lubbert Harms van huis en hof en 5 mrg. weijlants en 4 mudde
-8-14-9
--Henrick Lubberts betaald
--an suster gelanckt

 

Henrick Gerrits van huis en hof
-2-2-6

 

Aert Bijsterbosch eijgener en Henrick van Goor pachter van huis en hof item van 1½ mudde geseijs en 4 mrg. in Vemderbroeck.
-5-9-13
--hiervan Jan Willems 2 schilt
--Gerrit Aerts van Decemer Lamberts 2 schilt en 1 gld.
--Dries Haerms heeft hiervan een Keijser gld.
--Claes Horst oock een Keijser gld.

Reijnder Stevens
-0-12-0

Decemer Jans van huis en hof en 5 mudde geseijs etc.
-12-2-8

Claes Dercksen Horst van huis en hof etc.
-5-14-5

 

Burgermr. Wijnandt van Ommeren c.s. vant erve den Averbosch
-15-8-7
--Henrick Cornelis betaald

Jan van Steenbergen t' Campen eijgener en Henrick Cornelis pachter van 2 mudde landts
-2-0-0

 

Lambert Jansen ter Hoeve van huis en hof
-4-5-10

 

Jan Gaerts eijgener en Gerrit Peters pachter van huis en hof etc.
-7-6-5

 

Decemer Lamberts cum suis eijgeners
-14-6-4
--hier van Gerrit Aerts 2 gld.

Hermen Jans met sijn kinderen van 1 hoofken en 2½ mrg. int Vemderbroeck en van 1¼ mudde geseijs.
-3-10-8

Cornelis Jacobs
-1-5-0
--Decemer Jans hiervan betaald 1 stv.

Henrick Harms
-1-8-0
--Henrick Jans heeft het sijne afgerekend.

tussenvoeging d.m.v. een klein briefje:

Egbert Jans
-7-10-0
--hiervan Egbert Jans, Decemer Jans, Henrick Peters en Berent Harms elk het vierdendeel.

Egbert Jans 2 mudde geseijs en 1 mrg. weijlants
-3-0-0
--Egbert heeft het vierendeel en van de portie t' Suijck betaald.
--Decemer Jans idem

De kercke t' Oen van ½ mudde op de Dickhuijser enck.
0-10-8

 

 

Uitheemsen in Dickhuijsen

D' Suijcker encks thiende toebehoorende Blehem t' Zwoll
-97-10-0
--Jan Berents papiermaecker betaald
--Jan van Osennrugge idem
--Wolter Gerrits idem

De Noorler thiende toebehoorende d' richter Essen
-23-8-10
--Gerrit Aertsen betaald

 

D' Vemder thiende toebehoorende Henrick van Dompselaer cum suis
-32-13-0

 

De Honderkoorens thiende
-9-9-4

D'Dickhuijser thiende d' Weesen te Arnhem toebehoorende
-24-7-6

Jor. Aelt van Coolwaegen 1 mrg. int Vemderbroeck
-0-13-8

Hermen Lamberts van 6 schepel op de Horsterenck
-2-0-0

Lambert Willems van St. Martens schutterie 2 mrg. int Vemderbroeck
-1-6-8

Item van St. Martens altaer ofte vromisse 2½ mrg., dit is Lambert Willems eijgen.
-1-16-8