Inheems

 

Henrick Claessen eigener en Jan Lamberts pachter van huijs, hoff en seijlant
-7-10-6
--Mons. toe Waeter bet.

Jan met d´Locke van sijn goetjen.
-1-13-8

Henrick Tijmens wed. en suis van haer huis, hoff en 10 mudde geseijs.
-17-6-9
--Reijer bet.

Peter Gerrits van 6 sch. lants in Tongeren
-1-10-0
--dit seijdt Jan Bosch dat Jan met d´Locke betalen sall.

Reijer Henrix hoffstede groot te saemen 4 sch.
-1-5-0

Gerrit Lubberts 5 sch. in Tongeren
-1-5-0

Jan Bosch eigener, Lambert Lubberts pachter van 2 huijsen en 2 hooven en 13 mudde geseijs.
-20-19-8
--afgerekend o.a. ook voor land in Dijkhuizen, 325 bomen in Gortelerbosch.
--Ook met Willem Lamberts afgerekend.

Tijmen Henrix van sijn goet
-10-5-7

 

Bette Aerts met haer kinderen van huijs en hoff en 2½ mud seijlant
-6-12-8
--Hendrik Warners heeft het dardendeel hier van betaald; idem brengt voor zijn broeder Aert.
--Jan Bosch de helft betaald.

Noch Bette Aerts eigener en Hendrick Andries pachter van huijs en hoff
-4-10-2
--Hendrick Warners bet. het derdendeel; Jan Bosch idem een derdendl.

Juffr. Swane van Meeckeren en suis eigeners en Otto Henrix pachter.
-4-5-10

Jacob Goossens van huijs en hoff
-0-8-0

End ´7 schepel seijlant
-2-6-8

 

Willem Jacobs ter Hoeve van huijs en hoff hierbij ½ sch. pandschap
-0-16-8

Item van Juffr. van Meeckeren c.s.
-1-13-4

 

Bessel Dercks eigener en Gijsbert Dercks pachter van huijs en hoff etc.
-8-14-9
--Hier van Gerrit Pouwels 7 stv., 8 pen.

Dries Jans van 1 mrg. in Emsterbroeck
-0-16-0

Jan Bosch
-0-8-0

Gijsbert Dercks van ½ mud
-0-15-0

Noch 11 sch. sijnde pandschap
-3-13-4
--Hiervan Henrick Dick van 3 sch. pandschap 1 gld.
--Noch Berent Jans:-0-16-0

Wichman Gerrits eigener en Gerrit Pauwels pachter van huijs en hoff etc.
-11-7-3

Noch Gerrit Pouwels van 1 mrg. hoijlant in Emsterbroeck
-0-13-4

Gijsbert Dercks van 2 sch. geseij in Tongeren
-0-10-0
--Reijer Henrix bet.

Derrick Reijnders van huijs en hoff, seijlant en weijlant
-5-4-0
--Gijsbert Dercks 2 delen en Berent Jans het derdedl. bet.
--Hier van de soone Gijsbert Dercks 1 gld.

Jonker Hermen van Meeckerens erfg. eigeners en Aelbert Jansen pachter van huijs en hoff etc.
-4-15-0
--Henrick Dick heeft bet.

Aelbert Jans 3 schepel in Tongeren
-0-15-8

Jan Berents kerckmr. van huijs en hoff, seij, hoij en weijlant, etc.
-17-17-8

Egbert ten Holte en Lambert van Huet scholtis tot Niekerck van haer Coornmuele
-2-11-8

 

Jan Jansen Booven van huijs en hoff
-0-10-2

Gerrit Jansen Maes van huijs en hoff toebehorende de gemeente
-0-11-0

Egbert ten Holte van huijs en hoff, 3 mudde seij, hoij en weijlant.
-4-0-0-
--Teus Willems bet.

Jan Berent Wuester van huijs en hoff etc.
-5-7-6
--Gijsbert Dercks en Berent Janss hebben twee delen van de helft bet. Jan Wuester bet. Berent Jans heeft de resterende derdl. bet.

Roelof Gerrits van huijs en hoff
-1-2-6
--Marie Roelofs bet.

Jan Jansen Booven 3 schepel
-1-0-0-

Lubbert Gerrits 3 schepel
-1-0-0-
--Evert Jans bet.

Lubbert Mensen c.s. eigeners en Berent Berents pachter van huijs en hoff etc.
-2-9-6

Evert Jansen achter d´Maete goet
-9-0-8

--................

Wichman Henrix goet
-5-9-0-
--de wed. betaald

Dreis Harms c.s. van haer goet
-8-6-8

Aert Beerts erfg. eigeners en Jan Harms pachter van huijs en hoff etc.
-18-1-2
--Beremt Jans bet. Aelt Reijnders vanwege.....
--Jan Spaen bet.......

Willem d´Haes eigener en Jan Warners pachter van huijs en hoff etc.
-13-10-0

Tuenis Jansen Wuester c.s. van huijs en hoff en 1 mudde seijlant
-2-10-4

Tijmen Egberts van huijs en hoff etc.
-13-0-9

Gebruijckt nog van Tijmen Cam(p)huis erfg. 5 sch. seijlant
-1-13-4

Noch 1 schepel van Aert Gerrits slachter te Deventer
-0-6-8

Willem Tijmens van 5 schepel geseij
-1-13-4
--Egbert Reijnders, Aelbert Stevens en Goosen Willems betalen ieder een derdedl.

Marri Andries met haer kint van huijs en hoff en 2 sch. seijlant
-1-15-4
--Roelof bet.

Derrick Balthus van huijs en hoff van 1/2 schepel.
-0-14-6

Cornelis Gijsberts eigener en Jan Henrix pachter van huijs en hoff en 1 mudde lants
-2-2-4
--Jan Wuester bet.

Hille Jans c.s. eigeners en Hendrcik Jans pachter van huijs en hoff, 2 mudde seijlant en ½ mrg. hoijlants
-3-16-8
--modo Jan Claes heeft oock 1 schilt bet.
--Hiervan Gijsbert Dercks 1 gld bet.

Jacob Tijmens
-1-0-0-
--Gerrit Aeriens bet.

 

Gerrit Pouwels
-1-0-0-
--Roelof Wijers bet.

 

Albert Alberts en Derrick Jans wed. c.s. van hoff en 1 sch. seijlant
-0-19-8
--Hermen Tuenis bet. het zijne.
--De scholtis Gerrit ten Holte bet.

Noch Albert Alberts van huijs en hoff
-0-14-8
--Gerrit bet.

Egbert ten Holte eigener en Jan Claes pachter van huijs en hoff en 1 mudde seijlant
-2-6-2

Jan Claes van 1 mudde in Wijssel
-0-16-8

Tuenis Gangolffs huijs en hoff en seijlant en andere landen
14-2-8
--de soon bet.
--Jacob Lamberts geeft hiervan 1 gld.

Jan Jacobs huijs en hoff en 7 sch. in Tongeren
-2-18-4

 

De Papiermuele t´Wijssele
-2-14-0
--Jan Berents bet.

Gijsbert Huijgen huijs en hoff en wat bosgat
-0-16-0
--Wessel Berents bet.

Willem de Haes eigener en Goosen Huijgen pachter van 2½ mudde seijlant, 1 mrg. int Epenerbroeck en 1 bosgat
-5-6-8
--Wessel Berents ebt.

Jacob Lamberts c.s. huijs en hoff
-7-13-4

 

Tijmen Harms eigener en Wessel Berents pachter huijs en hoff
-12-4-8

 

Marten Harms huijs en hoff etc. in Colthoeven
-0-18-0

2 mergen weijlant van Jan Harms te Wijssel
-0-13-4

Het Wijsseler gildelant 3 spint op de Burgerenck
-0-5-4

 

 

Uitheemsen in Wijssel

 

 

Het Convent van Clare Waeters thienden groff en smal in Tongeren
-57-16-0