Inheems

 

Gerrit Stevens wed. mit haer kinderen huijs en hoff en 2 sch. seijlant
-2-7-2

Hendrick Henrix huijs en hoff etc
-8-11-4
--Rent bet.
--Jan Aelberts bet.

Item van Gerrit en Giele Toenis ½ molder seijlant
-0-14-4

Steven Lubberts erfg. huijs en hoff seijlant en 1¼ mrg. weijlant
-5-15-6
--Jacob Everts heeft 4/5 deel bet. en Lambert Horst 1/5 dl.

Henrick Gerrits eigener en Cornelis Henrix de soone pachter huijs en hoff
-10-11-0

Item van Gerrit Henricx 1 schepel
-0-6-8

Lambert Roelofss huijs en hoff etc.
-16-0-0
--Gerrit Willems bet.; tevens voor de Somp in Oene

Item van sijn seijcamp genaemt Marie camp groot 5 schepel.
-1-13-4

Gerrit Hendric c.s. huijs en hoff, 6 sch. seijlant en ½ mrg. hoijlant
-3-15-0

Noch van Tijmen Henrix 1 schepel
-0-6-8

Noch van Hendrick Wiers 1½ schepel
-0-10-0
--de soone van Hendrick Wiers bet.

Van Egbert Harms 5 spint
--0-12-0

Willem Henric huijs en hoff etc
-11-10-10
--Reinder Stevens bet.

Gebruickt nog van Jutgen Jans tot Elburgh 3 sch. seijlant en van Berent Henricx ½ mrg. hoijlant
-1-6-8

Aelt Reijnders huijs en hoff etc
-8-19-4
-De backer bet.

Warmelt Henrcix c.s. huijs en hoff en seijlant etc.
-6-12-8
--Henrick Egberts gelanckt

De selve van Marie Warners 1½ mrg. hoijlant en met Marri Warners 2 sch. seijlant
-1-13-4
--Henrick en Warmelt hebben bet., ook van 2 mrg. van de nieuwe moelen, 1 mrg. van Lennepscamp, van de Santjes, van 37½ bomen in Gortelerbosch en 1 vierdl. in Vreebosch.

Jan Stevens huijs en hoff en 1½ sch. seijlant
-2-10-8

Item Burgermr. Gerrit Heeck 1 mudde seijlant
-1-6-8

 

 

 

Gortel

 

 

Gerrit Reijers huijs en hoff en 4 mudde seijlant en 1½ mrg. heetvelts
-4-11-6
--Egbert Gerrits bet. 4e dl.
--Reijer Gerrits voor hem en Hendrick Gerrits de helft bet.

Hendrick Gerrits van Schaverden 1 mud seijlant
-1-0-0

Derrick Jacobs c.s. huijs en hoff en 6 mud seijlant
-6-3-6
--Roelof Peters bet.

D´Gorteler thiende toebehorende het Clooster ter Elburgh
-23-10-6

Hegeman eigener en Cornelis Gijsberts pachter huijs en hoff
-9-19-8
--Tijmen Jacobs bet.

Reijer Zegers huijs en hoff en 5 mudde seijlant
-5-4-0
--bet. tevens voor 32½ bomen in Gortelerbosch

De heer Lintelo eigener en Lambert Gerrots pachter huijs en hoff
-7-1-4
--de wed. bet.

De heeren Gedeputeerden huijs en hoff en 8 molder seijlant, Elbert Gerrits pachter
-6-18-2

Tuenis Gangolffs c.s. huijs en hoff en 2 schepel seijlant
-3-11-6
--de soone bet.

Tijmen Gerrits c.s. 1 mudde seijlant, weij en hoijlant
-3-8-4
--Hiervan Aelt Reijnders 1 sch. seijlant is 9 stv.

Aert Aerts op de Hooge Wueste eigener en Frerick Aerts pachter huijs en hoff
-8-14-8
--Frerick an moeder gelanckt

Frederick Aerts 5 spint seijlant
-0-8-4

Aert en Jan Dercks 1 schepel
-0-6-8

Henrick Jacobs huijs en hoff en 2 schepel seijlant
-1-13-8

 

Hermen Gerrits 5 spint op de Hooge Wueste
-0-8-4

 

Dries Jansen Breijers huijs en hoff groot ½ schepel is pauper
-0-11-0

Juffr. Limberts (=Limburch) eigeneresse, Jan Coops pachter huijs en hoff
-4-15-0

Item van 3 mudde seijlant
-4-1-0
--Noch van drie postjes in Westendorp ten achter, alsmede land in Vaassenerbroeck.
--Juffr. van Limburch bet.
--Juffr. van Wick nog bet.
--Jannes Bussel bet.

Cornelis Wolters c.s. eigener huijs en hoff en noch 1 sch. seijlant
-0-16-0

Hermen Berents Travelman huijs en hoff en noch 1 sch. seijlant
-0-19-8

Van Aelbert Jacobs te Vaesen, 1 schepel
-0-6-8

Jor. Johan van Wick eigener en Warmelt Peters pachter van huijs en hoff
-6-2-8
--Herbert bet.

Henrick Henrix Spaen van huijs en hoff en seij en weijlant.
-5-13-5

Lambert Lamberts Horst c.s. van huijs en hoff en seij, hoij en weijlant.
-5-8-0
--Henrick Tuenis bet.
--De vrouw bet.

Van Gerrit Roelofs kinderen 1½ schepel geseijs
-0-8-6

Van Juffr. Van Limburch 1 sch. Geseij
-0-6-8

Jan Jansen Tochtenaer en Lubbert Pouwels pachter van Aert Wueste goet.
-6-18-0
--Lubbert Pouwels bet.

Egbert Everts c.s. van haer goet.
-9-10-6

Jacob Jans van huijs en hoff en 4 mudde seijlant en 1 mrg. hoijlant
-8-18-4
--Henrick Tuenis van Heert de helfte bet.
--Cornelis Gijsberts helfte ook bet.

De erfg. van Jan Janse en Reijer Gerrits c.s. van huijs en hoff met een stuckje weijlant.
-4-13-0
--hier van Aelt Reijnders 1-10-0
--Steven Warners oock -0-10-0
--Egbert Gerrits hiervan van Steven Warners 0-7-0

Reijer Gerrits ackerken in Naelencamp
-0-10-0

 

Daendelt Jansen eijgerner en Cornelis Gijsberts nu Steven Warners pachter van huijs en hoff en seijlant.
-4-2-6

 

Jan Tuenis Spaen van huijs en hoff
-5-4-4

Derrick Jacobs c.s. van huijs en hoff en 2 mudde seijlant en 1 mrg.
-3-19-8

Derrick Jacobs c.s. haer Cooren muelen.
-6-6-8

Aelbert en Hermen Jacobs c.s. eijgeners en Derrick Willems pachter van huijs en hoff
-1-2-6

Aeltjen Lubberts hoof en 7 sch. Seijlant.
-3-1-8--Derrick Willems bet.

 

Aert Dercks opt Veen te Heerde eigener en Geerlich Berents pachter.
-1-0-6
--Aert Dercks bet.

Henrick Jans Boonen van huijs en hoff en 1 sch. seijlant.
-2-0-4

Nog 1½ sch. seijlant
-0-16-0

Jor. Johan van Wick eigener en Jan Alberts pachter van huijs en hoff etc.
-11-11-10
--Henrick Egberts bet. voor Frerick.

Henrick Dercks c.s. van huijs en hoff en 3 mud, seij- en 3 mrg. Weijlant.
-7-2-8
--de soone bet.
--(ook) Aert Dercks (sijn broeder) bet.

Hermen Jacobs c.s. van huijs en hoff, seij- weij- en hoijlant.
-9-0-0

Egbert Herms van huijs en hoff, seij, hoij en weijlant.
-14-0-0

Willem Lambert c.s. van huijs en hoff etc.
-12-17-4
--Jan Bosch heeft het vierendl. afgerekend.
--Evert Egberts bet.
--Hermen Willems zijn quota bet., ook van de Boelen camp en en het sestendeel van de Cortewaere.

 

Lambert Lubberts van huijs en hoff, seij, hoij en weijlant. modo Helmich Lamberts.
-16-7-10
--Henrick Lamberts bet.
--hiervan Olof Aelberts 8 stv.

 

Lambert Lubberts eigener en Derrick Lamberts pachter van huijs en hoff, seij, hoij en weijlant.
_7-10-2
--Oloff Aelberts bet.

 

Dries Lamberts c.s. van 2 mrg. genaemt d’Voor weijde en een bosgat.
-1-0-4
--Oloff en Hermen Jacobs bet. Het derdendeel.

 

Tuenis Hamrms Kelleweerts hoffstede
-4-13-0
--Lambert Toenis bet.

 

Jr. Johan van Wijck, Emsterbroecks huis, hoff, seij en weijlant.
-19-18-0
--Juffr. Van Wick haar quota bet.
--hier van Gerrit Jansen de Kleijnen 1-10-0

 

Hermen Jacobs
-1-3-0

Henrick Wiers
-1-8-0

 

Albert Jacobs van 2½ sch.
-0-10-0

 

Wichman Henrix van 6 sch. geseij.
-2-0-0
--de wed. bet.

 

Jan Berents Wuester c.s., 2½ sch. seijlant en ¼ mrg. weijlant.
-0-19-6
--Gerrit heeft de wederhelft bet.

 

Cornelis Elberts mit sijn soone ½ mrg. in Vemderbroeck.
-0-6-8

 

Uitheemsen in Westendorp

 

Hermen Jansen eigener en Tuenis Gangeloffs pachter van 5 spint op de Wueste
-0-8-4

Lubbert Mensen eigener en Tuenis Gangeloffs pachter van 2½ sch. op de Wueste.
-0-16-8

 

 

Derrick Reijnders modo Dries Jansen Prijs van 7 spint.
-0-11-8

 

Lambert Lamberts en Derrickjen 1 sch. geseij en ½ mrg. hoij en weijlant.
-0-18-4
--Gerrit Aerts de helfte bet.

 

Aert Dercks ¾ mrg. leeglants in de Withaegen en ½ mrg. hoijlant
-0-16-8
--Hier van Derrickjen Aerts kint de ½ mrg. uit de Withaegen bet.

 

Tuenis Gangeloffs vant Westendorpergilde 5 spint geseij.
-0-8-4

 

Aert Aerts vant selve gilde.
-0-10-4

 

Henrick Derks vant selve gilde.
-0-8-4

 

 

De Gorteler Bosch bestaende in den deelen.

 

I

De heer van Cannenburch -- 300 bomen

Henrick Tijmans erfg. -- 150 bomen
--Reijer Henricks bet.

 

Peter Brouwer -- 50 bomen.

 

Bessel Jacobs -- 100 bomen.

 

 

II

Derrick Hegeman; Aert Brants pandholder -- 50 bomen

 

De secretaris Heeck -- 150 bomen

 

Gerrit Nooyen -- 100 bomen.

 

Guert Swem -- 100 bomen

 

Jan Henricx -- 100 bomen

 

Aert Brants en het kind van Boudewijn -- 100 bomen

 

III

Burgermr. Ommeren -- 50 bomen

 

De richter int Oldebroeck -- 100 bomen

 

Hermen Reijers -- 100 bomen

 

Abraham Noijen en Gerrit Warners -- 100 bomen

 

Burgermr. Roelof Hegeman -- 100 bomen

 

Ds. Bosch en Gerrit Aelts wed. -- 150 bomen

 

 

IV

Hegeman -- 75 bomen

 

De scholtus Nuck -- 50 bomen

 

Noch het kint van Francken -- 25 bomen

 

De stadt vander Elburch -- 100 bomen

 

Derrick te Waeter en Luttekens wed. -- 100 bomen

 

Lambert Everts -- 50 bomen

 

De Lantschrijverse van Nimwegen -- 100 bomen.

 

Burgermr. Ommeren -- 50 bomen.

 

Dor. Warners -- 25 bomen.

 

Jan Bosch -- 25 bomen.

 

 

V

Bate Heijmericx -- 50 bomen.

Eijbartus van der Ham -- 50 bomen.

De pander van Veluen -- 75 bomen.

Hermen Reijers -- 25 bomen.

Ds. Bosch -- 100 bomen.

Herbert van Westervelde -- 100 bomen.
--bet. door Ambrosius

Franck Jansen Schipper -- 50 bomen.

Aert Hagedoorn -- 50 bomen.
--de erfg. bet.

De Weesen ter Elburch -- 100 bomen.

 

VI

Wolter van Breenen en Gerrit Reijers -- 500 bomen.

Ambrosius Reijers -- 50 bomen.

Henrick Eijbertsens erfg. -- 50 bomen.
--bet. door Ambrosius.

 

VII

Jan Bosch -- 300 bomen.

 

Sticker Lousen en Evert Henrix -- 300 bomen.

 

VIII

Egbert Harms -- 150 bomen.

Steenbergen te Campen -- 150 bomen.

Willem te Waeter en Henrick Marckel -- 150 bomen.

Burgermr. Deelen -- 150 bomen.

 

 

 

IX

Marten Eijberts wed. met Gerrit Martens
en Aert Hagedoorn van Judith Greven -- 150 bomen.

Cornelis Warners c.s. -- 75 bomen.
--Jacob Jans heeft van 37 ½ boom bet.
--Frerick en Warmelt hebben de andere helft bet.

De wed. Verstegen -- 75 bomen.

Franck Henrix van Elspeet -- 75 bomen.
--de suster bet.

Juffr. Van Twillert -- 25 bomen.

Willem van Asselt en Jan Gerrits -- 50 bomen.

Burgermr. Sticker Feijdt en de wed. Aelts -- 100 bomen.

Gerrit Noijen -- 50 bomen.

 

 

 

X

Derrick Gerrits -- 150 bomen.

Dries Peters -- 100 bomen.

Reijnt Segers -- 32 ½ bomen.

Lambert Horst -- 37 ½ bomen.

Jan Segers kint de Cuijper -- 132 ½ bomen.
--Reijnt Segers bet.

De pastoor Coopsen en Abraham Noijen -- 75 bomen.

Jutgen Jans en Willem Henrix --……\
--Reijnder Stevens vrouw voor 9 bomen bet.
--Egbert Gerrits heeft oock van een……………….

Gerrit Henrix en Tijmen Henrix ……….