NB. Het betreft niet aldaar woonachtig zijnde personen of instellingen die in het ambt goederen bezaten dan wel zij die in verschillende kerspelen van het ambt gegoed waren.

Frans van Hulsen erven

30 gld. (ws. Deventer)

Bilheem te Zwolle

36 gld. (klooster Bethlehem)

Geerlich toe Waters erven

1 gld. (ws. Elburg)

Henrick van Isendoorn, heer toe Stockum (op de Cannenburgh)

17 gld.

Die frouwe van Ibburgens erfg.

11 gld.

Herman van Loos ende weduwe van Loos erven.

11 gld.

Sibkeloe

11 gld. (klooster Sibculo in Twente)

Herman Copersleger

3 gld. (mogelijk Herman Steenbergen)

Herman Scherffs c.s.

9 gld. (Deventer)

Capittel tho Deventer

9 gld. (Kapittel van St. Lebuinus)

Jouffer Averencks

22 gld. (ook gegoed in Twello, mogelijk uit Deventer)

Burchardt van Averenck

5 gld. (zie hiervoor)

Hessel van Averenck modo Blois

6 gld. (idem)

Henrick van Averenck

5 gld. (idem)

Peter Temminck

3 gld.

Lambert Berndtz modo juffr. Averencks

1 gld.

Peter Fockingh c.s. modo Wolter Voetz ende juffr. Verheijden (de laatste ws. ook gegoed in Twello)

4 gld.

De weduwe Presickhoffs geslacht uit Arnhem)

6 gld. (Presickhaeve,

Derick van Hermens erven

3 gld.

Henrick van Arler c.s.

8 gld. (ws. uit Putten/Nijkerk)

Goessen vander Scherz modo die Copersleger

3 gld. (doorgehaald)

Jochim Wijndtgens

4 gld.

Jenneken Wijndtgens erven modo olde kopersleger (Steenbergen)

3 gld.

Die wed. Herman Bernges

11 gld.

Aelbert Schaep van die Noerder thienden. (mogelijk uit Deventer)

5 gld.

Willem Claesz modo Jan Huigen

5 gld.

Gerrit van Emps c.s.

2 gld. (ws. Terwolde)

Die Pater ter Elburch

13 gld. (kloosterlingen in Elburg?)

Gerritien Brincks

4 gld.

Jacob Andries

1 gld.

Gerrit Greve kinderen modo Maris

2 gld. (ws. Elburg)

Barthold Top

3 gld. (idem)

Jouffr. te Boekops wed. van Middach(ten; adellijk geslacht, Veluwezoom)

6 gld.

Egbert Ferez

pauper

Jacob Hegman

5 gld. (Harderwijk)

Dibbit Feijth

6 gld. (Elburg)

Goessen Tinnegieter

2 gld.

Henrisken Mathissen

0-1

Johan Condewijn modo de Pander Johan van Holthuijsen)

vrij (pander= overpander)

Die wed. van Jan van Gelseler

2 gld.

Lambert Franckhuiss

3-2

Die wed. Marten vander Heijden

6 gld. (Nijbroek)

Clarewater

31 gld. (klooster bij Hattem)

Rodolph Loubleij

5 gld. (Lubbeleij; groot grondbezitter in de IJsselstreek)

T Capittel van St. Merryen te Utrecht (Kapittel van St. Marie; een der grootste grondbezitters op de Veluwe m.n. Oene)

32 gld.

Sweer Henricks van Remslandt

2 gld.

Arndt van Dumpseler van Musemerckt

2 gld. (van Dompseler; o.a. bezitter Quickborn, Epe)

Ael Jacobs kinderen

5 gld.

Jacob Jansens nakinderen

--

Die frou van Hunnep

35 gld. (klooster ter Hunnepe bij Deventer)

Adriaen van Lengels erven

4 gld.

Johan Holtinck

1 gld.

Luloff Stevens erven

0-2 (Welsum)

Arndt Lamberts erven

0-2

Reijner van Duttekom mede van

7 gld.

Cloosterlandt

(van Doetinchem: adel,woonde Olst)

Die wed. opt Loe

7 gld. (kasteel t Loo,Apeldoorn)

Elbert van Voerst

3 gld. (adel, gegoed in Apeldoorn)

Goessen van Varick

6 gld. (rekenmeester van Gelre, gegoed in diverse ambten)

Noch van Varick van Morrengoet

1 gld.

Caerl van Arnhem

5 gld. (adel, gegoed in Veluwezoom)

Jouffer Clara toe Boeckop

2 gld. (adel, gegoed in Elburg)

Die heer van Keppelstienden mit

70 gld.

de heer van Arssen

(adellijk geslacht gegoed in Gld. en Overijssel)

Die wed. Hegemans

2 gld. (Harderwijk)

Gerrit van Lennep erven modo

7 gld.

Johan van Lennep c.s.

(gegoed o.a. in Voorst)

Pellegrum Krehe c.s.

4 gld. (Doornspijk?)

Ripperda

3-2 (adellijk geslacht)

Anna Schippers modo Pastoers in Epe erven.

0-2

Berndt van Holthuijsen pander

2 gld.(adel; overpander van Veluwe)

Johan van Hoeckelum

2 gld. (adel, bezitten o.a. Oosterhof in Vaassen)

Judith van Holthuijsen

2 gld. (zie hierboven)

St. Peters gasthuijs

2 gld. (gasthuis in Arnhem)

Monnickhuijsen

1-1 (klooster bij Arnhem)

Meinert Claessen van Bontenbroick

30 gld.

Gerrit van Huetz erven

0-2 (patriciers; o.a. gegoed in Epe, Nijkerk)

Arndt van Venens erfg.

4 gld.

Mr. Gerit Clooster

1 gld.

Die Sieltafel te Arnhem

1-2 (Burgerweeshuis te Arnhem)

Jan van Werven den olden

3-2 (Nijbroek)

Egbert int Bosch c.s.

1-1

Henrick Egbert Janssen

9 gld.

Warner Jacobs weduwe modo Gerrit Warners

6 gld.

Jan Egbertsz

4 gld.

Lubbert Sanders erven

2-2

Henrick Heecks erven

2 gld. (mogelijk Zutphen)

Dries Feith

2 gld. (Elburg)

Bart Egbertsz

2 gld.

Jasper van Beecks erven

1 gld.

Wulf van Haerst

2 gld. (van Haersolthe, o.a. op Yrst bij Hattem)

Gerrit Gaertsz

1 gld.

Cracht Wolterss

1 gld.

Decemer Janssens erven

1 gld.

Henrick Hermans

pauper

St. Hubertz Vicarie

1 gld.

Wilhem Reijners erfg

4 gld.

Dercik Jans Muller tot Elburch

7 gld.

Jacob Luloffs

3 gld. (Welsum)

Reiner van Vaneveld

4 gld. (patricier uit Nijkerk)

Dries van Apeldorn

1 gld. (ws. Heerde)

Cornelis van Cootz erven

2 gld. (Ermelo)

Gaert van Coet

-- (zie hiervoor)

Michiel Munter

--

Derrick Ripperbandt de jonge

Liber (adel)

Adolph Markolff

4 gld. (adel, gegoed in Oene)

Niese Creen

-- (ws. Doornspijk)

Jan Henricksen Boschman

1-2

Steven Jansen

1-2

Mr. Jan de jongen

-- (ws. Jan Steenbergen)

Thonis Hessels kinderen

0-2

Jenneken Gerritz

1 gld.

Gerrit Peters

--

Hese Boltez

0-2

Derick Hagedoorn mit sijn

1 gld.

kinderen. (gegoed o.a. Epe)

 

Johan Bentinck

1 gld. (adel, gegoed op de Veluwe)

Jorgien Pannekoeck

2 gld. (schout van Apeldoorn)

Die erfg. vande weerdt opte Eickelenboom

1 gld.

Rutger van Nierssens erfg.

2 gld.

Jan Smit

--

Gerritken Janssens erfg.

1 gld.

Lubbert op Renden

1-2

Odo Wilhems

1 gld.

Maes Abels

--

Gaert Horst

--

Laurens Lams

1 gld.

Henrick van Eeps erven

1 gld.

Jan Roeloffs

1-2

Lubbert Raemaecker

3 gld.

Gerrit Claerbeeck

1 gld.

Henrick Hermanss

2 gld.

Jacob Stevens

1 gld.

Jenneken Stevens

1 gld.

Warner Stevens

1 gld.

Henrick Stevens

1-2

Derick Mullers kijndt

5 gld.

Gerrit van Dompseler

2 gld. (bezitter van o.a. tienden in Epe)

Jan Crachtssz

2-2

Lambert van Huet

2 gld. (zie hiervoor)

Lijffert Peters

1-2 (o.a. gegoed in Oene/Nijbroek)

Bette vander Weije

1-2 (patricier uit Deventer)

Jan Crijtz erven

2-2

Henrick van Hoorn

0-2

Leonardt Smidt

1-0

Jouffr. van Renssens erfg.

1-2

Reyner Bessel c.s.

0-3

Jan Nuck Thonissen

1-2 (Harderwijk/Elburg)

Gerrit Schoers erven

1-0

Gerrit Rutgers

3 gld.

Thonis Jansen

0-2

Hertger op Coelvoet

2 gld.

Lubbert in Oesendijck

2 gld.

Gerrit Peters mit zijn broeder

2-2

Hanss Sweers

1 gld.

Jan van Siel van St. Catharinen vicarie (in Epe)

5 gld.

Jan Otten

0-3

Steven Bloister

0-2

Jan Goetsen

0-3

Lambert Gaetsen

0-3

Die liefe Vr. Vicarie tot Epe

3 gld.

Jan Lubbertsz erven

1-2

Lubbert Goessens

1 gld.

St. Thonis vicarie

2 gld (St. Anthonius vicarie in Epe)

St. Marttens vicarie

2 gld. (St. Martens vicarie in Epe)

Die twe erven van Gerritg Berntz

0-2

Bernt Verez erven

0-2

Elbert Smidt

1-2

Jorien Hermanss

0-2

Jochim van Nort-Apeldern in die Lumme

2 gld.(ws. Jochim Muller te Noord-Apeldoorn)

Gerrit Wilhems

0-3

Groote Jochim

0-1

Wilhem Beeckman c.s.

4 gld.

Jacob Muller

0-1

Frederick Munter

0-2

Onse Lieffrouw Vicarie tot Oehn (Oene)

2 gld. (Onze Lieve Vrouwe vicarie te

Derick Henricksens erven

0-1

Maess Rijcksen

2 gld.

Henrick Gerrits erven

0-1

Arndt Rijcks erven

0-3

Reijner Hoemoetz erven

0-2 (Apeldoorn)

Joffr. van Mekeren

2 gld. (adel, o.a. gegoed in Epe)

Arndt van Koesveldt

1 gld.