Bestuur Ampt Epe zoekt een plek voor de bibliotheek
De documenten zijn veilig opgeborgen bij het Streekarchief. Ondanks herhaalde pogingen zijn we er nog niet in geslaagd een andere plek te vinden voor onze bibliotheek. Mocht iemand een geschikte ruimte weten, dan hoort onze bibliothecaris graag van u.

Ontdek de Gelderse historie en ga terug in de tijd
Op meer dan 200 plekken komt de geschiedenis van Gelderland tot leven op de website www.spannendegeschiedenis.nl. Aan de hand van tijdlijnen maak je kennis met grafheuvels, marcherende soldaten, moordkruizen en imposante kastelen. Er is ook een filmpje te vinden over landgoed De Dellen. Het internetadres is: https://www.youtube.com/watch?v=3fKi_f28B5k. Ook via www.spannendegeschiedenis.nl te raad­plegen.

Website Ampt Epe
Ook op de website van Ampt Epe (www.ampt-epe.nl) zijn veel leuke onderwerpen te vinden. Naast nieuws over evenementen is er een schat aan geschiedkundige informatie te vinden, zoals genealogische gegevens. Maar kijk ook eens bij andere tabbladen, bijvoorbeeld ‘Tijdlijn van Epe’ (onder tab Historie), samengesteld door J. Paasman, of ‘Indexen op nummers van Ampt Epe’ (onder tab Publicaties).

Zo kun je uit de Tijdlijn snel informatie van honderd jaar geleden vinden. Over 1917 is onder andere het volgende te vinden:

01-03-1917: Buitenplaats De Brinkgreve van L.C. Kolff wordt voor fl. 18.000.-- gekocht door Theodora Hendrika Dop en Johanna Jacomina Bik, verpleegsters uit Terborg, om er ‘een eerste klasse rustoord’ te vestigen.

15-03-1917: Opening herstellingsoord voor lichte zenuwpatiënten van verpleegsters Dop en Bik in De Rozenhof, de voormalige buitenplaats De Brinkgreve.

01-03-1917: H.J.L. Blankhart viert zijn 25-jarige ‘ambtsvervulling’ op het kantoor van notaris Verkouteren.

13-05-1917: Afscheid van ds. Prins, sinds 1888 predikant van de Grote Kerk.

14-06-01917: Vereniging Beter Wonen opgericht.

12-08-1917: G.D. Goedhuis predikant van de Grote Kerk, tot 16-07-1936.

30-08-1917: Noodboschwet in werking ter bescherming van de bossen.

27-10-1917: Hendrik Wicher van Norel verkoopt Hotel Pension Dennenheuvel voor fl. 8.000.— aan Willem Vruggink, die het vanaf 1 februari 1913 exploiteerde.

Eind 1917: Grote Kerk krijgt elektrisch licht.

Gemeente telt 10839 inwoners.

De Trefwoordenindexen op Ampt Epe brengen de geschiedenis van Epe in beeld.

Achter het tabblad Publicaties zijn de indexen te vinden op ons tijdschrift Ampt Epe. Er is een trefwoordenindex en een index op auteurs. Al bladerend door oude nummers van Ampt Epe kom je interessante verhalen tegen, zoals:

De hongersnood in 1845
De hongersnood die in 1845 uitbrak en enkele jaren duurde, teisterde heel Europa en bracht armoede en honger, vooral onder de armen. Deze ellende werd veroorzaakt door de aardappelziekte. Een droevig, maar prachtig verhaal van Bertus van den Bremen in nummer 121 van 1997.

De ontginning van heide en veen op Tongeren
Het landgoed Tongeren is ontstaan uit de buurschap op de Tongerense Enk. Rond de enk lagen de gemeenschappelijke gronden van de geërfden van de buurschap, waar de schapen werden geweid. Sinds 1821 voerde Jan Hendrik Rauwenhoff, een van de eigenaars van het landgoed, het beheer over het grootste deel ervan. Er werden veel zaden gezaaid, onder andere dennenzaad. In 1847 koopt Le Chevalier 244 ha heide. Hij spoorde pachtboeren aan om van veen weide te maken. Zie het artikel van J.C. Kreffer (nummer 113, 1995).

Villa Vijvervreugd
In het centrum van het dorp Epe, vlak bij de Grote Kerk, staat de imposante witte villa Vijvervreugd. Deze werd in 1879 gebouwd door de familie Van der Felz. Rondom dit huis lag een grote parkachtige tuin. Later werd het terrein door aankoop uitgebreid zodat het gebied tussen Beekstraat, Emmastraat en Hoofdstraat bij de villa behoorde. Geschreven door Dianne Hamer (nummer 145).

De Dellen en Herberg De Dellen
Een paar prachtige verhalen over de Dellen treft u aan in de nummers 147, 154 en 155. Ze gaan onder andere over Jan van de Delle, herberg De Dellen, hotel en theehuis De Dellen en het Meinhuis. Geschreven door Lodewijk Rondeboom.

Nu zult u deze verhalen nog in de papieren nummers moeten opzoeken. Wellicht komt er in de toekomst nog een digitale versie van Ampt Epe.