Landschapsgeschiedenis van de Noordoost-Veluwe, een nieuw boek van Henri Slijkhuis.

Het landschap van de Noordoost-Veluwe is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Het is een cultuurlandschap, dat veel elementen bevat uit onze geschiedenis. De heidevelden, bossen, sprengenbeken, weteringen en oeverwallen langs de IJssel vertegenwoordigen allemaal een periode uit het verleden. Dit geldt ook voor grafheuvels, kerken, kastelen, landhuizen en woonplaatsen met wijken uit verschillende tijdvakken. Door de verbetering van de infrastructuur in de loop van de negentiende eeuw wordt het gebied toegankelijker voor mensen van buiten de regio.

In dit boek beschrijft Henri Slijkhuis de wijzigingen die de mens in het landschap heeft aangebracht. Dit begint in de prehistorie met de vestiging van de eerste bewoners op de hogere delen van de Noordoost-Veluwe en in de Middeleeuwen op de oeverwallen in de IJsselvallei. In de eeuwen daarna verandert het landschap voortdurend van aanzicht en dat gaat door tot aan de dag van vandaag.

Lees hier hoe u het boek kunt bestellen