Grafheuvellijn opnieuw in beeld
Zoals u weet, liggen er in de gemeente Epe veel grafheuvels. Er ligt zelfs een bijzondere rij grafheuvels van 6 km, een van de grootste monumentale landschappen van Europa. Cor van Baarle heeft de rij uitgebreid beschreven in zijn boek Handel en Wandel op de Veluwe. Volgens hem vormen de grafheuvels een religieuze lijn van voorouderverering. In de late steentijd is een trend gezet om grafheuvels op een rij te zetten.

Dit gebruik is voortgezet in de brons- en ijzertijd. Langs de grafheuvels tussen Epe en Niersen liep al in de prehistorie een weg. De grafheuvelrij is opnieuw onderzocht door dr. Quentin Bourgeois. Eerst verkende hij de bodem intensief met een techniek, waarmee in de bodem wordt gekeken, zonder deze te beroeren. Zijn conclusies wezen in de richting van een uitgestrekt ritueel landschap. Later werd de grond rondom de grafheuvels onderzocht. De Celtic fields zijn in ieder geval veel groter dan altijd aangenomen werd: niet 75, maar 200 hectare.

Dina van Eek, een bijzondere vrouw
Epe krijgt zijn Dina van Eekplein. Het belooft een feestelijke aangelegenheid te worden, waarbij de burgemeester, samen met de voorzitter van Ampt Epe, de onthullingshandeling zal verrichten. Dina van Eek werd geboren op 9 augustus 1878 in Epe en ze overleed op 19 april 1956. Ze heeft het grootste deel van haar leven in de gemeente Epe gewoond. Vlak bij het plein stond het oude boerderijtje van Dina aan de Dorpsbeek, ongeveer bij de onderdoorgang van de Jumbo. Het plein doet dienst als parkeerplaats en ligt aan de Gildeweg en de Korte Kuipersweg. Het plein heeft geen adres, want er woont niemand. (Zie ook kader op pagina 40.)

Gedenkteken voor de familie Van Essen
De voortgang inzake het plaatsen van een gedenkteken voor de familie Van Essen zit er goed in. Dit voorjaar, bijvoorbeeld de datum waarop Epe zijn bevrijding herdenkt, zou een geschikt tijdstip zijn. Waarschijnlijk komt op de plek van de boerderij een informatiebord en wordt de plek van de kelder, waar de onderduikers zaten, gemarkeerd.

Openstelling Zuivelcentrum Erve IJzerman
De authentieke IJsselhoeve, gelegen aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld, wordt het onderkomen van het Nationaal Zuivelmuseum. De Stichting Melkboeren- en Zuivelmuseum De Melkmaten brengt haar omvangrijke collecte hier onder, waarmee haar wens - de inrichting van een nationaal zuivelmuseum - in vervulling gaat. In mei 2018 wordt het nieuwe museum (voorlopig alleen op de zaterdagen) opengesteld voor het publiek. Een van de voorkamers van de boerderij zal worden ingericht als Annie Oosterbroekkamer. Op 28 mei 2018 is het honderd jaar geleden dat de streekromanschrijfster in Londen werd geboren.

Museum Vaassen Historie
Het museum heeft een bijzondere expositie geopend, namelijk ‘Wandelend in de Dorpsstraat van vroeger’. Naast deze bijzondere expositie zijn er de vaste exposities, zoals ‘Lokale industrie en detailhandel’. De lokale industrieën die worden belicht zijn: de Aluminium Industrie Vaassen (nu Vaassen Flexible Packaging), de chocoladefabriek Venz (nu Droste bv), de wattenfabriek Utermöhlen (nu Lemoine Holland bv) en de niet meer bestaande IJzergieterij Vulcanus. Daarnaast is er aandacht voor het ambacht en de historie van de kleine lokale ondernemers, waarbij de oude kruidenierswinkel een echte blikvanger is.

In het museum besteedt Broken Wings aandacht aan de vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Vaassen zijn neergehaald. Er is tevens een collectie van documenten, voorwerpen en uniformen.

Het museum is geopend van woensdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Bent u ook bij de lezing over het Wilhelmus geweest?
In die lezing werd uitgebreid stilgestaan bij ons nationale volkslied. Er is echter ook een Gelders Volkslied, en zo zijn er ook ‘volksliederen’ van de dorpen in de gemeente Epe. Op onze website www.ampt-epe.nl staan ze allemaal: het Gelders Volkslied en Gelders Dreven, het Emsterlied, het volkslied van Epe, Oene, Tongeren en zelfs twee van Vaassen, waaronder Het Cannenburgher Klöksien.

Het papieren telefoonboek verdwijnt
U hebt het waarschijnlijk allang gelezen: onze papieren telefoongids verdwijnt. Na 138 jaar zal het alleen nog maar te vinden zijn op internet: www.detelefoongids.nl. Op het hoogtepunt werden er 7 miljoen telefoonboeken gedrukt.

Nadat Alexander Bell de telefoon uitvond, verscheen de eerste Nederlandse gids in 1881. De eerste gidsen waren in te zien bij de telefooncentrale en op het postkantoor. In 1913 had Nederland 75.000 aansluitingen. In Epe had L.C. Kolff (­woonde in 1913 op Kolthoven) de eerste telefoonaansluiting (nummer 1) en kandidaat–notaris C.H. Ooster van villa Welgelegen/pand Ooster kreeg nummer 2. In 1926 kreeg burgemeester Van Walsem nummer 70 in zijn woning De Dennenkamp. In 1933 werd aan de noordzijde van de Grote Kerk een glazen openbare telefooncel in gebruik genomen.

Vooral ouderen vinden het verdwijnen van de gids wel jammer, maar ook carnavalsverenigingen: zij gebruiken het papier voor hun wagens. In 2008 werd al uit milieuoverwegingen opgeroepen te stoppen met het boekwerk.