Vraag: Waar staat het oudste en meest kostbare bed in onze gemeente ?
Antwoord: Dit imposante hemelbed is te vinden op de Cannenburch.

Jan van de Velde ging daar afgelopen zomer op een warme dag op bezoek. In ons blad Ampt Epe 225, van december 2019, schrijft Jan over wat hij hoorde en zag. Het bed wordt namelijk momenteel zorgvuldig gerestaureerd.
Ook komen in het artikel aan de orde de (on)mogelijkheden van een ongebreidelde restauratie en een mogelijke verdere verfraaiing. Bovendien doet hij persoonlijke ontboezemingen. U kunt het artikel hier lezen.

In de bedkamer op de benedenverdieping van de Cannenburch werden in vroeger tijden de gasten ontvangen; daar is het fraaie hemelbed dan ook te vinden. De bedoeling was dat deze bezoekers werden geïmponeerd door de rijkdom die zo'n bed uitstraalde. Franse koningen gebruikten hún hemelbed bijvoorbeeld ook als zodanig: zij bleven izaten op bed terwijl ze ministers en ambassadeurs ontvingen. Het hemelbed werd zo het centrum van politieke beraadslagingen.

Het achttiende-eeuwse hemelbed op kasteel Cannenburch is in april 2019 ontmanteld voor restauratie. De houten delen liggen bij de meubelrestaurateur.
Tegelijkertijd zijn ook twee textielrestauratoren van start gegaan met de lambrequins (ook wel aangeduid als vallen). De eigen textielvrijwilligers van GLK*, onder leiding van een professional, nemen de gordijnen inclusief het achtergordijn voor hun rekening. Die worden hersteld in het textielatelier op het kasteel.

In de bedkamer vervangt momenteel een "print op ware grootte" het hemelbed.                   (GLK = Geldersch Landschap en Kasteelen)

Op de website van het GLK staat een korte film over de restauratie. Klik hier om de site te openen.

Voor de actuele openingstijden van het kasteel, zie de site van de Cannenburch