Een boek over verzetsman Aalt van Vemde

De Stichting Het Doorgeefluik heeft in het kader van 75 jaar Bevrijding in april 2020 een boek uitgegeven over de Eper verzetsman Aalt van Vemde. Hij heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog een aantal Joodse mensen voor de nazi’s verborgen gehouden. Dat gebeurde in zijn eigen woonomgeving of elders in de gemeente Epe.

Van Vemde liep daarbij groot risico. Hij heeft enige tijd gevangengezeten, maar op het moment dat de rest van de verzetsgroep waarin hij verkeerde naar het concentratiekamp Neuengamme werd afgevoerd, was hij voor de vijand onbereikbaar. Van Vemde zat gedurende die vijf jaren meer onder de grond dan dat hij erboven verkeerde. In die periode werden in het gezin twee kinderen geboren, waardoor de rol van zijn echtgenote in die jaren ook zwaar was. Zij werd meermaals onder grote druk gezet, maar bezweek niet.

Een  Joods jongetje van destijds vijf jaar, inmiddels een tachtiger, bezorgde Van Vemde de Yad Vashem-onderscheiding. Met hem zoomen we in op de rol van zijn beschermheer. Dat gebeurt ook in interviews met anderen.

Burgemeester Tom Horn heeft het eerste exemplaar van het boek over de verzetsman Aalt van Vemde in ontvangst genomen. “Van gebroken geweer naar gewapend verzet” is verkrijgbaar bij The Readshop in Epe.