logo

Geheime opraties in Vaassen (vervolg)

Geschreven door Jan van de Velde

Jan van de Velde attendeerde ons op het volgende bericht in Vaasens Weekblad:

Naar aanleiding van het artikel “Het geheim van Huize de Kroon” in Vaassens Weekbald reageerde een attente lezer op dit onbekende verhaal. Deze lezer werkte tot voor kort bij Huize de Kroon en vertelde het volgende. (Tekst Freek Bomhof).

"In het jaar 2000 werd er een verbouwing en een uitbouw gerealiseerd bij Huize de Kroon aan de Elspeterweg in Vaassen. Tijdens deze bouwwerkzaamheden werd er een wapenopslagplaats onder de grond naast of achter de villa ontdekt. De bouw werd toen gelijk stil gelegd en de gevonden wapens en munitie werden door de Explosieven Opruimingsdienst EOD opgeruimd. Nadat deze brandhaard was verwijderd, konden de bouwvakkers hun werk weer vervolgen. Niemand wist toen waar deze wapens van afkomstig waren en de vondst bleef een groot raadsel. Helaas zijn er geen foto’s van deze geheime wapenopslagplaats beschikbaar. Het Kroondomein zou ook niet blij geweest zijn met het bekend worden van deze ontdekking.
Nu weten we dat deze wapenopslagplaats van na de oorlog nog een erfenis is afkomstig van de geheime Stay-Behind organisatie. Vanuit Vaassen werden de wapens gebruikt om de depots in het land van deze dienst te bevoorraden. In het rapport van René Ros is dit het bewijs dat het bedoelde buitenhuis in de bossen bij Vaassen door deze geheime verzetsbeweging werd gebruikt als opslagplaats van bewapening, met medeweten van houtvester Willem Brantsma.
Met dank aan de heer Dick Koster voor deze bijzondere informatie. René Ros zal hier blij mee zijn."