Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument
In oktober 2021 heeft het bestuur van Ampt Epe de gemeente Epe verzocht het grafmonument van de baronnen van het geslacht Van lsendoorn à Blois in Vaassen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het grafmonument betreft een grafkelder, gelegen op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Apeldoornseweg (Zwa­nen­weg) te Vaassen. De eigenaar van de grafkelder is de rooms-katholieke Franciscus- en Claraparochie. De parochie draagt zorg voor het onderhoud van de grafkelder.

Ampt Epe is van mening dat geen enkele familie zozeer haar stempel heeft gedrukt op de geschiedenis  van onze gemeente als de familie Van Isendoorn. De Erfgoedcommissie heeft het college positief geadviseerd. De gemeenteraad neemt, in het kader van de actualisatie van de begraafplaatsen, hierover een definitief besluit. 

E-mailadres leden Ampt Epe
Door de coronapandemie zijn veel vergaderingen, evenementen, etc. niet doorgegaan. Om de leden snel te kunnen bereiken hebben we de website, Facebook en het plaatsen  van een artikel in de krant tot onze beschikking. Informatie verstrekken via de mail is eveneens erg handig. Maar van de ruim 800 leden hebben we slechts van zo’n 200 een e-mailadres. Bovendien zijn er plannen voor een nieuwsbrief voor leden van Ampt Epe, en daarvoor is het natuurlijk ook handig deze via e-mail te kunnen verzenden. Als de organisatie rond is, hoort u zeker meer van ons.

De geschiedenis van Emst
Wist u dat vanaf 1772 ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst, die of in Arnhem, Den Haag of Hattem verbleef, de enige bestuurder was? De man kwam slechts eenmaal per jaar naar Epe om de bestuurlijke zaken te bespreken. Via geregelde correspondentie stuurde hij de schout en de secretaris van Epe aan, die in feite de dagelijkse gang van zaken regelden. In 1795 kwam er een eind aan deze vorm van ‘regering’. De burger nam het (kort) over!
Wie weet waar de naam Hanendorp vandaan komt? En kent u de geschiedenis van ’t Hinkel? De antwoorden op deze vragen - en nog veel meer - kunt u vinden op www.geschiedenisvanemst.nl/

‘In de Aap gelogeerd zijn’
Wanneer je in de maling wordt genomen of benadeeld wordt, kun je zeggen dat je ‘in de aap gelogeerd bent’. Maar waar komt dit gezegde vandaan? Dit is een van de mogelijkheden:
In Amsterdam op de Zeedijk is een kroeg die ‘In ’t Aepjen’ heet: een oud pand uit ongeveer 1550. Het werd vroeger veel bezocht door matrozen die maandenlang op zee waren geweest. Ze dronken veel en omdat ze geen geld hadden, zouden ze betaald hebben met andere spullen die ze hadden meegenomen. Zoals een aap. De aap werd aangenomen en liep rond in de lokaliteit. Mensen die er sliepen, kregen last van vlooien, en derhalve van jeuk. Daardoor ontstond in de loop der jaren het gebruik om tegen mensen die jeuk hadden te zeggen: ‘Jij hebt  zeker in ’t Aepjen gelogeerd.’ Hier zou de uitdrukking ’in de aap gelogeerd zijn’ vandaan komen.
(Bron: Isgeschiedenis.nl)