Een jaar geleden nam Jan Kreffer afscheid als voorzitter van onze vereniging. In zijn afscheidsrede sprak hij over de noodzaak tot vernieuwing, want de vereniging dreigde in slaap te vallen. Binnen het bestuur was daar zorg over. Als één van oudste historische verenigingen op de Veluwe is het ledental in vergelijking met zusterverenigingen bijzonder laag en wordt er weinig kopij aangeboden voor het blad. Ook worden er nauwelijks activiteiten ondernomen. Om dit te doorbreken werden enkele actiepunten aangenomen. Zo werd voor 2003 afgesproken een werkgroep genealogie te starten en de kwaliteit van ons blad te verbeteren.Nadat ik het voorzitterschap overnam werd het bestuur geconfronteerd met wisselingen in het bestuur en hadden enkelen van ons door privé-beslommeringen maar weinig tijd. Na jaren van trouwe dienst trad Wim van Putten als bestuurslid af. Gelukkig was Henk Kloezeman bereid zijn plaats over te nemen. Maar daarmee was het aantal bestuursleden nog steeds onder de maat. Door het aantreden van Wim van ’t Einde zijn we weer op een aanvaardbare sterkte. Het bestuur hoopt de komende jaren tot een aantal van zeven leden door te groeien. De taken binnen het bestuur zijn eveneens onder de loep gehouden. Dat Dorry ter Riele (secretaris), Marinus Endendijk (penningmeester) en ik een aantal vaste taken hebben zal u niet zijn ontgaan. Daarnaast verzorg ik de PR en vertegenwoordig de vereniging op een aantal bijeenkomsten en evenementen, Henk ondersteunt de redactie en Wim is coördinator van de werkgroep genealogie en webmaster van de toekomstige site van Ampt Epe. Door in de toekomst het aantal bestuursleden uit te breiden hopen we tot een evenredige taakverdeling te komen.Ondanks de onderbezetting in het bestuur zijn we in mei 2003 gestart met de werkgroep genealogie. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Inmiddels is de werkgroep een drietal bijeenkomsten verder en worden er druk plannen gemaakt voor stamboomonderzoek naar diverse families in ons gebied. Ik heb er vertrouwen in dat we daar nog veel van vernemen.Op de laatste bestuursvergadering werd ook een begin gemaakt met het tweede actiepunt. Er is nu eindelijk een vaste redactie. Om meer aandacht te kunnen schenken aan de inhoud en vormgeving wordt de redactievergadering los gekoppeld van de bestuursvergadering. Het doel van de nieuwe redactie is meer illustraties en foto’s op nemen, de lay-out te verbeteren en meer kopij te krijgen. Henk Kloezeman heeft toegezegd een rubriek ‘oude foto’s’ te willen verzorgen. Verder zal ook de boekbespreking, door Gerrit Kouwenhoven, een regelmatig terugkerend item worden. We hopen hiermee het aantal pagina’s weer terug te kunnen brengen op 32 of 36 per nummer. Maar we blijven wel afhankelijk van inbreng van anderen.Het komend jaar kunt u verwachten dat er meer activiteiten zijn. Naast een excursie en een genealogische dag is er natuurlijk de ledenvergadering. Misschien dat er nog een extra najaarslezing komt. We proberen dit zoveel mogelijk over de vier dorpen te spreiden. Misschien heeft u nog een suggestie voor een lezing of activiteit; laat het ons weten.Tot slot hoop ik dat we in 2004 tot meer samenwerking komen met andere (cultuur)historische geledingen in en buiten de gemeente. Maar u staat voorop. Uw ideeën, kopij, opmerkingen en mening zijn welkom. U kunt ze op de bijeenkomsten aan ons kwijt, maar ook via e-mail, een briefje of een telefoontje. Of wilt u wat doen voor de vereniging? Stel u dan beschikbaar want we kunnen uw hulp goed gebruiken bij het opzetten van toekomstige activiteiten.

Evert de Jonge
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.