Bekijk nummer 188

In nummer 188 van september 2012 staat o.m. het volgende:

'Al veertien jaar mag ik mij inwoner van de gemeente Epe noemen, maar mijn betrokkenheid met deze gemeente dateert al van veel langer terug, nu 60 jaar. Het begon allemaal in Vaassen.' Peeter C.Ch. Hakstege vertelt hier meer over in 'Nu 60 jaar Epe'.

De'Herinneringen van Gerrit van Laar' gaan over Gortel, aan de weg van de visboeren uit Elburg, met de kruiwagen naar Deventer en brood bakken in Gortel en de Pollen.

Eef Brummel doet verslag van de voorjaarsexcursie op 12 en 19 mei 2012 naar het Oude Loo.

Lijda van den Bremen-Jonker put in deel 3 van 'Het voorbije thuis' uit haar jeugdherinneringen en maakt een wandeling langs diverse boerderijen, onder andere op de Zuukerenk.

'Brouwerij de Wuuste' door Evert de Jonge & Jan Paasman: 'Recentelijk ontdekten we dat deze onderneming niet midden in Wissel stond, maar richting Schaveren, aan de Verloren Beek, bij het kruispunt Woesterweg / Papenstraat. Op de plek van de oude brouwerij staat tegenwoordig de boerderij van de famile Scholten (Papenstraat 22).'

Dianne Hamer levert twee bijdragen, over de kunstenaar Gerrit Veenhuizen, die in Epe gewoond heeft, en over de geschiedenis van de Oosterhof in Vaassen.

Peter Stork vertelt in 'Historisch grondgebruik' over de ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt vanaf het midden van de 15e eeuw tot ver in de 20e eeuw. Welke gewassen werden er verbouwd en welk vee liep er op de akkers? Ook het ontstaan van de zuivelfabriek komt aan bod. In 'Een lovenswaardig project' gaat hij nader in op de activiteiten van het Emster Belang op cultuurhistorisch gebied.

We wensen u weer veel leesplezier!