Bekijk nummer 187

In nummer 187 van juni 2012 staat o.m. het volgende:

In de serie 'Historisch grondgebruik in de gemeente Epe' van Peter Stork het tweede deel over de landbouw met prachtig fotomateriaal van onder andere grondsporen in akkers.

Jan Paasman ontdekte in een Eper Krant uit 1933 een bericht over het voornemen van het bestuur van de VVV Epe's Bloei om een film te laten maken over Epe. Hij volgde de ontstaansgeschiedenis van deze film en schreef er een artikel over.

In de 'Lezersrubriek' twee reacties op onze oproep met betrekking tot waterputten.

De slotaflevering van 'Op de schop' door Tjada Amsterdam handelt over de wal die wild en vee keert.

Evert de Jonge beschrijft in het laatste deel van 'De marke van Ernst' het beheer van niet verdeelde gronden, wegen, watertjes, verpachte landerijen en de gelden.

Lijda van den Bremen-Jonker neemt ons mee naar de tijd van de brievenbesteller van weleer, de brenger van goed en minder goed nieuws in een tijd dat je hooguit kon dromen van het hedendaagse mobiele verkeer.

Na de jaarvergadering gaf Evert de jonge een lezing over bier brouwen op de Veluwe, naar aanleiding van zijn recent verschenen, gelijknamige boek. Eef Brummel doet hiervan verslag.

'Herinneringen van Gerrit van Laar' door Peter Stork vertelt over ijzerwinning en een ontgraven grafheuvel in Schaveren en over tiendrechten in Gortel.

Mevrouw Janny Jacobs-Berkhoff verhaalt hoe de Berkhoffs, via allerlei omwegen (Suriname!), zich uiteindelijk in Epe vestigden.

Tot slot informatie over de TIJDLIJN van Jan Paasman. Wie een bijdrage kan en wil leveren om deze tijdlijn completer te maken, mag contact opnemen met de initiatiefnemer.