logo

Ampt Epe 180

Bekijk nummer 180

Nummer 180 van februari 2011 bevat o.m. de volgende artikelen:

Wie was Jan Jacob Cassa, de burgemeester van Epe van 9 februari 1944 tot 27 april 1945?
Na jarenlang onderzoek kon Vaassenaar René Taselaar deze vraag wel beantwoorden en gaf daarom op uitnodiging van de stichting Broken Wings 40-45 op vrijdag 26 november 2010 een lezing in De Rank. Belangstelling voor de lezing was er zeker, evenals de vraag om een schriftelijke versie van zijn verhaal. De redactie is daarom zeer content met de publicatie over Cassa in dit nummer.

Voor haar promotieonderzoek naar de schrijfster Clare Lennart, pseudoniem van Clara van den Boogaard-Klaver, is drs. Petra Teunissen-Nijsse op zoek naar inwoners van Epe die haar meer kunnen vertellen over het gezin Klaver-Doyer dat van 1910 tot 1917 in Epe en Tongeren woonde. Luite Klaver was een kunstschilder en Gerarda Klaver-Doyer was onder andere lid van de afdeling Epe van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht.Alle informatie is natuurlijk welkom, maar de onderzoekster heeft ook een aantal concrete vragen waar ze graag een antwoord op zou willen hebben.

De Wilhelminaboom voor het oude gemeentehuis in Epe is niet gekapt door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, zoals vermeld werd in Ampt Epe nummer 178. Het juiste verhaal komt nu aan het licht en de treurnis om het verdwijnen van de boom werd destijds in een gedicht weergegeven door Dick van der Veen.

Indrukwekkend is het verhaal over de gevolgen van het bombardement op Oene in 1945 dat Dinie Bosch-Booneman toevertrouwde aan Jan Kieskamp. Dinie was net 17 jaar geworden, toen de bommen op Oene vielen. Het was dinsdag 22 maart 1945: een stralende, zonnige dag.

Historisch grondgebruik in de gemeente Epe gaat dit keer over het Vaassense bekenstelsel dat ondenkbaar is zonder de Cannenburch. In 1660 kregen de heren van genoemd kasteel de volledige beschikking over de gehele Vaassense waterenergie. Een boeiend verhaal over beken en watermolens.

Hans van Ouwerkerk vond in zijn boekenkast een boekje dat uitgegeven was ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van De Toko, een winkel in Epe waar de meest uiteenlopende zaken konden worden gekocht: van levensmiddelen tot gereedschappen. In dit nummer een selectie uit deze 'teruggevonden' jubileumuitgave.

Verder in dit nummer nog de volgende artikelen:
Wandelen in de 19e eeuw' door Dianne Hamer;
Uit de historie van Oene' door Jan de Graaf;
400 jaar Reformatie in Vaassen' door Wim van ’t Einde.