logo

Ampt Epe 179

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Bekijk nummer 179

Nummer 179 van december 2010:

De inhoud van dit nummer is voor een deel afgestemd op twee feestelijke gebeurtenissen in de maand december.
Zo wordt de lezer na enkele mededelingen van onze voorzitter getrakteerd op een prachtige Sint-Nicolaasvertelling, geschreven in het dialect door Annie Oosterbroek-Dutschun. Een fragment: 'Buuten was et kold zoas vake in disse tied van de winter, mar binnen was et warm, de stobben knappen en brommen, de boek van de kachel stund gluunig rood en et water in de ketel der op zunk zien plezierig pruttelend lied, et lied van geluk en bliejschop en verwachtink, dat alle harten vervult op de aovend van de goeije, heilige man.' .

Hebt u wellicht voor dit jaar het plan opgevat om op oudejaarsavond 'jaarskoeken' te gaan bakken en heeft u daarvoor het wafelijzer al klaargezet? Of houdt u het toch maar bij zelfgemaakte of gekochte oliebollen en appelflappen? Door een artikel dat in 1934 gepubliceerd werd in het Nieuws en Advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en omstreken maken we (opnieuw) kennis met traditionele Oude- en Nieuwjaarsgebruiken.

Een vissersruzie in Vaassen: Evert de Jonge heeft zich verdiept in het Vaassense visserijconflict, dat zich afspeelde in de periode 1610-1636, met als strijdende partijen de lokale bevolking en de eigenaars van de Griftse Molen. Uiteindelijk kwam het tot een proces....

Eekschillen, seizoensarbeid uit vroeger tijden: Met toestemming van Eric de Graaf, de schrijver van dit artikel, publiceren we zijn verhaal over het eekschillen, dat voor arme Veluwenaren eeuwenlang zo'n belangrijke bron van inkomsten is geweest.
'Daar komen de eekschillers van Veluwe an,
ze hebben de geit op de wagen gespand,
ze hebben op de hei hun hutten gebouwd,
ze gaan naar de bossen en kloppen het hout.'

De Vaassense sintelbaan: Voor zover Frans Schumacher heeft kunnen nagaan, werden in 1943 de eerste concrete plannen gemaakt voor de aanleg van een sintelbaan. Het uitgekozen terrein lag aan de Koekoeksweg en was eigendom van de N.V. Industrie. De realisatie ervan mag bijzonder worden genoemd, zeker gezien de oorlogsomstandigheden.

Wegen op de Veluwe: Dianne Hamer geeft in haar artikel aan hoe in de 19e eeuw het besef groeide dat wegen aangelegd en verbeterd moesten worden om de levensvatbaarheid van een gebied te vergroten. Aan de hand van een door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis gemaakt 'beknopt statistiek overzigt' worden we wijzer gemaakt in dit onderwerp.