Open nummer 161

Het eerste artikel van nummer 161 neemt de landelijk bekende predikant Nico ter Linden mee naar zijn jonge jaren toen hij, tijdens de tweede wereldoorlog in Oene verbleef. Dat het voor een jonge Haagse jongen een groot verschil maakte mag duidelijk zijn. Een artikel in de prachtige vertelstijl van de schrijven van de boekenserie 'Het verhaal gaat'.

Het tweede artikel gaat over nog een bekende Nederlander, Gerrit Rietveld. Hij ontwerp een woning aan de Stenen Komweg in Epe. Een goede reden voor Ampt Epe om aandacht te besteden aan deze architect en het huis dat hij ontwierp.

De Vaassense brandweer vierde vorig jaar haar 150-jarig jubileum. Voor Ampt Epe betekent dit dat vanaf dit nummer een reeks artikelen start. In het eerste artikel van de rij gaat het over de reden waarom de Vaassense brandweer werd opgericht. Vaassen en Epe hadden geen goede voorzieningen en dat leidde een aantal keren tot erg gevaarlijke situaties. Ternauwernood kon worden voorkomen dat de hele dorpskom afbrandde.

Het derde nummer in de reeks over de kerkgeschiedenis van Oene gaat over de bezittingen van de kerk rond de reformatie en de gebeurtenissen rond de Franse revolutie. Dat laatste had voor de kerk vervelende gevolgen. De Franse soldaten lieten geen goede indruk achter in Oene. Ook de opmaat voor de scheiding van Kerk en Staat en de gevolgen van de Oener kerk besluiten het artikel.

Nostalgie komt aan de orde in een artikel over den Esschert. De schrijfster schrijft over haar dierbare herinneringen aan het buurtschap Zuuk. Ook de Zuukerfeesten met de versierde fietsen komen hierbij aan de orde.

Veel mensen wisten dat koningin Wilhelmina graag fotografeerde en schilderde. Zo kwam ze ook regelmatig op de Cannenburch. Op 7 december 1912 besteedde het nieuwsblad 'het Centrum' aandacht aan haar liefhebberijen.

De derde aflevering van de idylle van een kuipersdochter en een koetsier. Hoe de twee elkaar ontmoetten rond het jaar 1900 wordt weer op een prachtige manier uiteengezet.

Het derde artikel in de reeks over het 100-jarige Vaassense Fanfarecorps gaat over het vaandel van deze vereniging. Het kostte nogal wat moeite om het benodigde geld bij elkaar te brengen. Door niet op te geven bleek het toch te lukken.

In de serie over kerk en kunst in de grote kerk van Epe gaat het ditmaal over het avondmaalgerei. De schrijver besteedt hierbij aandacht aan de verschillen tussen de rooms-katholieke eucharistie en het protestantse avondmaal en uiteraard over de oude avondmaalsbekers en het oude avondmaalstel.

Uiteraard besteedt het blad ook aandacht aan de restauratie van de Vaassense Dorpskerk. Ditmaal niet aan de geschiedenis van het gebouw, want daarover is in eerdere nummers gepubliceerd. Ditmaal gaat het over nut en noodzaak van de restauratie, een stukje geschiedenis in het heden.

En wat er gebeurt als een Eper schater zijn werk niet goed doet? Dan wordt hij daarop aangesproken. Maar rond het jaar 1600 ging dat een keer met wat veel geweld. Reden voor een rechtszaak voor het Veluwse Landgericht. Hoe het afliep leest u in het weer mooi geïllustreerde nummer van het blad.

Naast bovenstaande artikelen zijn er verder nog een aantal aankondigingen van activiteiten en kortere artikelen te lezen in het blad.