Open nummer 162

In het eerste artikel van nummer 162 stelt het nieuwe bestuurslid Eef Brummel zich voor.

Het tweede artikel gaat over de oude gewelf- en muurschilderingen in de Grote Kerk van Epe. Deze werden ontdekt bij de kerkrestauratie van 1962 en stammen van rond 1500. Dat de schilderingen op enig moment werden overgeschilderd had een esthetische reden.

De kunstcommissie van de gemeente Epe heeft vorig jaar een gebrandschilderd glas-in-loodraam van Chris Lanooy aangeschaft. Over deze kunstenaar is al eerder in Ampt Epe een artikel verschenen.

Net na de opening van de nieuwe kapschuur wordt in dit nummer ook aandacht geschonken aan het museum Hagendoorns Plaatse.

Ook is in dit nummer weer de nodige nostalgie te vinden met een aantal familieherinneringen.

De vierde aflevering van de kerkgeschiedenis van Oene gaat over de Oener kerkklokken. Wanneer zijn de klokken gegoten, waar komen ze vandaan en natuurlijk ook de nodige anekdotes.

De vierde aflevering van de idylle van een kuipersdochter en een koetsier. Na het huwelijk tussen beiden kwam er een sollicitatie als koetsier bij West-Raven. Maar natuurlijk waren er voorwaarden aan een dergelijke aanstelling verbonden.

Als start van een serie artikelen over de burgemeesters van de gemeente Epe wordt eerst een overzicht gegeven van het schoutambt in de loop der eeuwen. Dit was de bestuursvorm in de tijd voordat burgemeesters de bestuurders van de gemeente werden.

De rol van de burgemeester Weerts in 1854 bij een brand in Vaassen komt aan de orde in het tweede artikel over het ontstaan van de brandweer in Vaassen. Hij kwam te laat en koning Willem III, die bij de brand aanwezig was, nam hem dat kwalijk. Die gebeurtenis kon een staartje krijgen.

Naast bovenstaande artikelen zijn er verder nog een aantal aankondigingen van activiteiten en kortere artikelen te lezen.