Open nummer 163

In nummer 163 zijn de volgende artikelen opgenomen:

In de serie Kerk en Kunst volgt nu het tweede deel over de gewelf- en muurschilderingen in de Grote Kerk van Epe. Deze schilderingen werden al in 1907 onder het gips ontdekt, doch deze worden eerst nog niet op waarde geschat. Helaas zijn de muurschilderingen hierdoor verloren gegaan en slechts de gewelfsschilderingen bewaard gebleven.

In het tweede artikel wordt de rol van DNA bij het genealogisch onderzoek beschreven. Kun je DNA gebruiken om de gemeenschappelijke voorouders aan te tonen van twee personen die ver uit elkaar wonen?

Er bestaan veel oude tekeningen van oude gebouwen. Een van de tekenaars uit het begin van de 18e eeuw was Cornelis Pronk. Van hem zijn tekeningen van onder andere de Cannenburch en Huize Oosterhysen in Vaassen bewaard gebleven.

Een reactie van een getuige van het bombardement op Oene geeft een aanvulling op een eerder verschenen artikel over dat onderwerp.

In de serie over de kuipersdochter en de koetsier volgt nu het tweede deel over West-Raven. Het verhaal geeft ook nu weer een mooi inkijkje in de wereld in het begin van de twintigste eeuw. Het dagelijks leven en haar beslommeringen passeren in dit verhaal de revue.

De artikelenreeks over den Esschert kan nog verder worden aangevuld. Ditmaal met materiaal uit de 17e eeuw.

In de serie over de Oener kerkgeschiedenis wordt nu verteld over de oude pastorie en haar bewoners. Deze pastorie bepaalde voor ongeveer 110 jaar mede het Dorpsgezicht in Oene. Maar liefst 13 predikantsgezinnen hebben deze pastorie bewoond.

In dit nummer start een serie over de burgemeesters van de gemeente Epe. Eigenlijk is het een wat valse start, omdat Nicolaas Wilhem Ardesch schout was van de gemeente, en nog niet formeel burgemeester. Het artikel laat echter goed zien wat de problemen waren aan het begin van de 19e eeuw.

Uiteraard besteedt de historische vereniging ook vol trots aandacht aan de beide boeken die ze samen met het Waterschap en Rotaryclub Epe uitbracht. Beiden zijn een welkome aanvulling op de geschiedenis van onze omgeving.

Daarnaast vindt u in het blad nog een keur aan korte artikelen en mededelingen.