Open nummer 165

Nummer 165 start met een mooi gedicht van Lijda van den Bremen-Jonker.

Daarna een artikel over de oprichter van de Vaassense industrie, Teunis van Lohuizen. Willy Smit-Buit begint hiermee een serie artikelen over deze Vaassense industrieel. Zij put daarvoor uit aantekeningen van Teunis zelf. Deze aantekeningen geven een levendig beeld van allerlei facetten van het dorpsleven aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het eerste artikel schetst een globaal beeld van het leven en werken van Teunis van Lohuizen.

Dianne Hamer schreef voor dit nieuwe nummer een artikel over het bevrijdingsmonument in het Sweerts de Landaspark in Epe. Daarbij besteedt ze ook uitvoerig aandacht aan beeldhouwer Gerrit Bolhuis, de maker van het monument.

In de serie tekenaars van oude gebouwen besteedt Freek Bomhof dit keer aandacht aan de 18e eeuwse tekenaar Andries Schoemaker. Van hem is ook een aantal tekeningen bewaard gebleven van gebouwen in onze gemeente, die hij tijdens een van zijn talrijke reizen door Nederland tekende.

In een artikel over het Meere-orgel in de grote kerk van Epe, schetst Hannie Tijman-Logtenberg een beeld van orgelbouwer Abraham Meere en de karakteristieken van de Meere-orgels. Uiteraard gaat ze daarbij uitvoerig in op het Eper orgel.

In het zesde deel van de Oener kerkgeschiedenis schrijft Jan de Graaf over de godsdienstoefeningen op het Dijkerrot. Hier stichtte de landelijk bekende ds. Anthonie Brummelkamp na de afscheiding van 1834 een gemeente en dat werd hem door de overheid niet in dank afgenomen.

Een tweede artikel van Freek Bomhof gaat over 'De Suikerbrink'. Daarbij gaat het niet over de gelijknamige Vaassense straat, maar over de boerderij met diezelfde naam, die eerder op die plek stond.

Jan van Zellem schrijft in zijn serie over Kerk en kunst ditmaal over de geschiedenis van de inrichting van de Grote of Sint Maartenskerk in Epe. Hij behandelt in het artikel de verschillende bouwfasen en besteedt aandacht aan een groot aantal onderdelen van de kerk.

Wim van 't Einde schreef een artikel over Groot Vaassen. Alhoewel het plan nooit is verwezenlijkt, werden eind '60-er jaren plannen gemaakt om Vaassen te laten groeien tot een dorp van omstreeks 30.000 inwoners. De geplande bebouwing zou maar liefst 18 woonlagen kunnen gaan tellen. Het zou hebben geleid tot een verstedelijking van het mooie dorp.

Emst komt aan bod in een oude foto (rond 1922) van het personeel van de Dorpsschool en een aanvullende beschrijving op het artikel over de Oranjeweg. Deze weg werd zo aangelegd dat deze tevens kon dienen als landingsbaan voor militaire vliegtuigen.

Daarnaast biedt het nieuwe nummer nog een aantal interessante bijdragen.