Open nummer 166

Nummer 166 start met met een artikel over de onlangs overleden Bertus van den Bremen. Hij schreef een aanzienlijk aantal artikelen voor de vereniging en tevens enkele boeken. Als eerbetoon is een van zijn oude artikelen opnieuw in het nummer afgedrukt.

In de achtste aflevering uit de Oener kerkgeschiedenis is er nu aandacht voor een belastingkwestie uit de 15e eeuw. Ook toen waren er mensen die belasting weigerden te betalen en dat kon ook grote gevolgen hebben.

Eveneens in Oene werd het radioprogramma Het Klosster opgenomen. Hieraan werkte de voorzitter van de vereniging, Evert de Jonge, onlangs mee. Het gehele onderwerp vulde twee uitzendingen van het programma.

In de Grote Kerk van Epe staat de herdenkingsvaas van Elisabeth Maria Post. Deze vaas is bijna een eeuw oud. Het artikel handelt onder meer over de geschiedenis van de vaas, de pottenbakker die de vaas maakte en de reden waarom de vaas in de kerk werd geplaatst.

In de serie over bekende Vaassenaren is nu Mr. A.R.P. Mees aan de beurt. Op zich een logisch moment, want hij was een van de slachtoffers van de Silbertannemoorden uit de tweede wereldoorlog.

In de serie over Teunis van Lohuizen, een andere bekende Vaassenaar, wordt nu zijn geloofsachtergrond behandeld. Ook zijn belangstelling voor de kerkelijke muziek komt hierbij uitgebreid aan de orde. Een leven met zoeken naar de waarheid.

In de serie kerk en kunst worden de veranderingen in de inrichting van de Grote Kerk van Epe beschreven die na 1800 plaatsvonden. Het orgel werd geplaatst, de gewelven werden gewit, de preekstoel verplaatst en het koorhek werd aangepast.

Het vervolg op het stuk van de afscheiding op de Veluwe onder leiding van Anthony Brummelkamp geeft inzicht in de turbuleuze tijd van het geloof in het begin van de 19e eeuw, de tijd waarin de eerste gereformeerde kerken ontstonden.

Het tweede artikel over de Emsterhof geeft meer inzicht over de bewoners van dit huis en de problemen die ze gedurende de jaren hadden. De oorlogshandelingen in de Franse tijd gingen niet aan deze boerderij voorbij.

Een van de laatste artikelen in het blad handelt over het orgel van de St-Martinuskerk in Vaassen. Een orgel dat overigens op 24 mei tijdens het orgelwandelconcert in Vaassen vanaf 13.30 uur is te beluisteren. Een orgel dat, hoewel het door een nederlandse orgelbouwer is gebouwd, een onmiskenbaar Frans geluid in zich herbergt.

Daarnaast biedt het nummer nog een aantal interessante bijdragen.