Open nummer 168

In nummer 168 van september 2008:

Direct na de Tweede Wereldoorlog startte in Epe de padvinderij. Een verslag over het reilen en zeilen in het eerste jaar, met foto's!

Jan de Graaf graaft in de Oener kerkhistorie, ditmaal is De Muggenbarg aan de beurt.

De historie van een ander huis in Oene ('t Hul, K 127) wordt belicht door Jan Kiesbrink.

Uit het in 1983 door Anita Opperlijk geschreven werkstuk heeft Dianee Hamer ditmaal een samenvatting gemaakt van de Cannenburgher Boerendansers.

Lijda van den Breinen-Jonker liep mee aan de andere 'kante van het karrespoor', mede naar aanleiding van een reactie uit Engeland.

Mevrouw Oudkerk Pool verraste ons met een verhaal haal over kippenkoopman Heamse.

De actualiteit wordt niet geschuwd: een artikel over Cultuurgeschiedenis in de gemeente Epe en over de 4 recente opgravingen in Oene, het eerste deel van een historische interpretatie. Beide artikelen van de hand van Evert de Jonge.

De heer Henk Zantinge stuurde ons alle namen bij de foto uit 1941 van kinderen en onderwijzend personeel van de School met de Bijbel te Epe.