Open nummer 167

Nummer 167 opent met een artikel over het historische grondgebruik in de gemeente Epe. In dit artikel wordt uiteraard aandacht besteed aan de vroegste archeologische vondsten in het Eekterveld. Deze vondsten dateren van circa 12.000 jaar geleden. Ook wordt in het artikel aandacht besteed aan de Celtic Fields bij Vaassen en de grafheuvels.

In de serie over de Oener kerkgeschiedenis komen een aantal bezittingen van de hof van Sint-Marie aan bod. Informatie die vooral uit pachtovereenkomsten en –geschillen uit de 15e en 16e eeuw stamt.

In de serie over de naamgevers van Vaassense straten is nu Max de Leuw aan de beurt. Hij was een stiefzoon van Jacobus van Lohuizen en werd na het plotselinge overlijden van zijn schoonvader benoemd als directeur van de Vaassense industrie.

De serie over het leen van de Vaassense industrieel Teunis van Lohuizen gaat het ditmaal over de dichterlijke aspiraties, waarbij hij het dialect ook zeker niet schuwt.

De veranderingen in de Grote Kerk van Epe vanaf de twintiger jaren komen in de nieuwe aflevering uit de serie over kerk en kunst aan bod. Het meest opvallende was daarbij de omkering van het kerkinterieur.

De klederdracht van de noordelijke Veluwe en de invloeden daarop van de klederdrachten uit de omgeving wordt in detail beschreven. Wie na het lezen van dit artikel nog denkt dat klederdracht altijd hetzelfde in gebleven…

In aansluiting op de lezing over de markerechten die na de afgelopen ledenjaarvergadering werd gehouden is er uiteraard ook een artikel over dit onderwerp. Dit aan de hand van de geschiedenis van het buurschap Zuuk.

En voor wie er met mooi weer er liever op uittrekt biedt het nummer een rondwandeling door het kroondomein bij Niersen. Tijdens deze wandeltocht komt de wandelaar langs drie leemkuilen en grafheuvels. Het artikel biedt ook nog informatie over wat u tijdens de wandeling kunt zien.