Bekijk nummer 200

 

Ampt Epe nummer 200 is uit! Dit themanummer is gewijd aan bijzondere gebeurtenissen, tweehonderd jaar geleden.

Het waren barre tijden. Toen de winter van 1812 inviel, leed het leger van Napoleon in Rusland een gevoelige nederlaag. Sindsdien ging het bergafwaarts met het grote keizerrijk, waarvan ook de Nederlanden deel uitmaakten. Gelukkig was de bevrijding aanstaande en namen de Kozakken daarbij het voortouw.

Voor streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven een goede reden om in de archieven te duiken. In een artikel vol spannende details neemt Kouwenhoven ons mee naar november 1813, toen de Kozakken uitzwermden over de Veluwe. Om hen van hun natje en droogje te voorzien was heel wat nodig, en dat moest door de plaatselijke bevolking opgebracht worden. Betalen? Ho maar. Kouwenhoven schetst een beeld van dappere bevrijders en tegelijk rare snuiters. Het vertrek van de Kozakken in 1814 gaf dan ook een gevoel van opluchting. In het menu, onder Publicaties treft u de index aan, die bij dit artikel hoort.

We weten hoe de Kozakkenbrug bij Wijhe eruit heeft gezien dankzij een schilderij van de herbergier Berend Westerberg. Maar u wist vast niet dat ons bestuurslid Aline van Dam-Vinke een nazaat is van Westerberg. Tot haar verrassing bleken er vier onderling verschillende schilderijen van de Kozakkenbrug te bestaan. In een artikel maakt ze de lezer deelgenoot van de resultaten van haar zoektocht.

Ook in 1814 bestonden er al enkele kranten. Daaruit heeft de redactie een selectie gemaakt van stukken die op onze omgeving betrekking hebben. Willy Smit-Buit plaatst ze in hun historische context.

Fer Jantzen attendeert u op de schrijvers in ons verenigingsblad. Wat zijn we in onze nopjes met hun bijdragen! De voorgaande 199 nummers van Ampt Epe bevatten artikelen die met recht parels genoemd mogen worden.

Ten slotte een verzoek om mee te denken over de vragen van onze lezers.
En als klap op de vuurpijl een prijsvraag: Frans Schumacher heeft twaalf markante plekken voorzien van een toepasselijke vraag. Weet u de antwoorden, meld het ons! Natuurlijk valt er wat te winnen.