Bekijk nummer 199

 

Het septembernummer (199) bevat o.m. het volgende:

Dankzij Aart Schurink blijven we op de hoogte van gebeurtenissen en activiteiten, zowel binnen als buiten onze gemeentegrens. Door zijn verwijzingen naar internetsites is het bovendien nog interessanter!

In dit nummer behoorlijk wat aandacht voor zaken die zich hebben afgespeeld in en rondom de Tweede Wereldoorlog, een onderwerp dat schrijvers bezig blijft houden.

Het feit dat het in 2014 honderd jaar geleden is dat Gerrit Sander van Lohuizen geboren werd, en twintig jaar dat hij overleed, was voor Jan Paasman, Willem Veldkamp en Lijda van den Bremen-Jonker aanleiding om de persoon Gerrit van Lohuizen nader te belichten. ‘Hij verdient het om herinnerd te worden’, aldus Jan Paasman.

Lijda van den Bremen-Jonker haalt warme herinneringen op aan deze man die zij kenschetst als: ‘Recht door zee en streng vasthoudend aan wat hij vond dat hij doen moest, ging hij zijn weg en heeft daarbinnen heel veel voor de Eper gemeenschap betekend.’

Willem Veldkamp, onder andere bekend van zijn boek Verzet in Epe, schrijft in het artikel ‘Voor de oorlog gingen we graag dansen’ over het verzetswerk van Van Lohuizen (oprichter en oud-voorzitter van Ampt Epe). Een bijzonder intrigerend verhaal.

Opnieuw is René Taselaar erin geslaagd om een stukje geschiedenis met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog helder te krijgen. Dit keer gaat het over Vaassenaar Lubbert Bosch.

In ‘Een lange reis naar Nederland’ schrijft Frans Schumacher over Maurits Ayal wiens vader militair was in het KNIL. Een levensverhaal vol met emotionele gebeurtenissen.

In zijn wandeling langs oude en nieuwe panden gaat Evert de Jonge in de slotaflevering met ons de hoek om op de kruising Vaassensebinnenweg/Veldweg en de Hanendorperweg.

Aline van Dam is namens de Oudheidkundige Kring Voorst op zoek naar de verblijfplaats van tekeningen van Peter Visser. Over het hoe en waarom leest u in haar oproep.

Verder verslagen van de voorjaarsexcursie en de lezing van Dirk Otten door Eef Brummel, en we sluiten Ampt Epe nummer 199 af met de ‘Lezersrubriek’.

Veel leesplezier!