logo

Ampt Epe 201

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Bekijk nummer 201

 

In nummer 201 van Ampt Epe staan de volgende onderwerpen:

Onze voorzitter Fer Jantzen doet u een idee aan de hand om de lange winteravonden te vullen: ga op onderzoek naar uw voorgeslacht. Dat doet hij zelf ook. U hoeft er uw huis amper voor uit, want veel gegevens staan op het internet. Maar ook in het Streekarchief Epe-Hattem-Heerde staat men u graag terzijde.
Ampt Epe doet u een genereus aanbod. Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden die het gebruik van software biedt voor de amateurgenealoog? Meld het ons en als er een groepje gevormd kan worden, gaan we van start.

De Nederlandse gewesten kwamen in de tweede helft van de 16e eeuw in opstand tegen Philips II, die behalve heer der Nederlanden ook koning van Spanje was. Naast politieke en sociale factoren speelden ook godsdienstige factoren een rol. De Staatse partij (anti-Spaanse) zag tussen 1580 en 1590 kans haar gezag op de Veluwe te vestigen. In die tijd werd de protestantse religie doorgevoerd, heel dikwijls werden predikanten uit de omgeving van Heidelberg aangetrokken. Zo kwam ds. Rutgerus Vittaeus naar Epe. In de bijdrage van Evert de Jonge kunt u lezen hoe Vittaeus leiding gaf aan de geleidelijke overgang naar het protestantisme.

Omstreeks 1950 telde Epe nog veel kleine boerenbedrijfjes. Tegengesteld aan de landelijke trend werden de bedrijven qua omvang steeds kleiner. Toch wilden veel boerenzonen per se boer worden, hoewel het boerenbedrijf onvoldoende perspectief bood. In zijn artikel over het kleineboerenvraagstuk schetst Henri Slijkhuis de plattelandsproblematiek in de eerste helft van de 20e eeuw. Met hulp van de lezer krijgt dit artikel wellicht nog een vervolg.

Adri Vreugdenhil heeft een mooi boek geschreven over de evangelisatie in Epe. De evangelisatie is in de 19e eeuw ontstaan uit onvrede over de vrijzinnige koers van de hervormde gemeente in Epe. Honderd jaar later was het stof neergedwarreld. De evangelisatie werd tenslotte omgevormd tot de Goede Herderkerk. Willy Smit-Buit bespreekt Adri Vreugdenhil: Van kapel naar kerk.

Geheimen zijn er om ontrafeld te worden. Zo ook het raadsel rondom de schilder P. Visser, met dank aan wijlen W. Terwel en G.S. van Lohuizen. Over P. Visser zijn we nog niet uitgepraat, want de Oudheidkundige Kring Voorst wil dit najaar een expositie van zijn schilderijen houden. Kunt u Aline van Dam nog helpen bij haar zoektocht naar schilderijen van Visser? Met dank aan degenen die al gereageerd hebben!

Wat was er eerder in Vaassen: de pluimveehoudersvereniging of de eierhal? Waar heeft de eierhal gestaan? Op deze en dergelijke vragen kunt u het antwoord vinden in het artikel van Frans Schumacher.

Ampt Epe biedt u nog meer! Laat u verrassen door de inhoud van nummer 201.