logo

Ampt Epe 211

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Dit staat in Ampt Epe 211 van februari 2017:

De kleine boeren hadden na de Tweede Wereldoorlog grote moeite een boterham te verdienen. In het artikel van Henri Slijkhuis lezen we welke maatregelen de regering nam om de streek rond Epe en Heerde vooruit te helpen. Is die streekverbetering gelukt of niet? Gingen Epe en Heerde gelijk op? Ook op die vragen komt een antwoord.

Dianne Hamer haalt het leven van Luite Klaver uit de schaduw. Hij was kweker en uitvinder, maar bovenal een verdienstelijk kunstschilder. Met zijn gezin heeft hij een tijdlang in Epe gewoond. Dankzij zijn dochter Clare Lennart, vroeger een veelgelezen schrijfster, maar nu in vergetelheid geraakt, komt Luite Klaver helder in beeld. Ze heeft de herinneringen aan haar vader op papier gezet; na haar dood heeft een andere dochter van Klaver dit werk voltooid. Bent u na de lezing van het artikel van Dianne Hamer benieuwd geworden naar het werk van Luite Klaver? In Museum Voerman Hattem kunt u enkele schilderijen van zijn hand bewonderen.

In de jaren tachtig gooiden de beekeigenaren de handdoek in de ring. Ze konden hun rol als belangenbehartigers van de beken niet meer waarmaken. Tjada Amsterdam bespreekt de perikelen rond de Vereeniging van Beekeigenaren in deel 5 van ‘De Kist van Van Delden’. Hent van Delden verhaalt ter afronding van deze serie hoe het verbod op de lozing van afvalwater, gevoegd bij de slapte in de branche, de familie Van Delden noopte de wasserij stop te zetten.

Het echtpaar Jan de Kok en Rie de Kok-Vries kreeg geen kinderen, maar voedde in Nederlands-Indië wel andermans kinderen op. En dat waren niet de eersten de besten. Onder de hoede van Jan en Rie leerde Poeroebojo, de oudste zoon van de sultan van Djokja, goed Nederlands spreken. Nu denkt u natuurlijk dat Poeroebojo later zijn vader als sultan moest opvolgen. Toch niet. Hij was weliswaar de oudste zoon, maar zijn moeder was een bijvrouw. De oudste zoon van de hoofdvrouw had de hoogste positie in het sultanaat in het vooruitzicht. Deze zoon kreeg de bijnaam ’Henkie’. Jan Paasman doet uit de doeken hoe dat kwam. Hij bespreekt ook het bezoek dat de volwassen prins Poeroebojo in 1937 aan de familie De Kok bracht, die toen in Epe woonde.

Dit nummer van Ampt Epe was al bijna gereed, toen ons het droeve nieuws bereikte van het onverwachte overlijden van Marinus Louis Endendijk. Onze vereniging heeft veel aan hem te danken en we herdenken het erelid van onze vereniging dan ook met respect.

Ten slotte bevat dit nummer van Ampt Epe de gebruikelijke rubrieken: Uit de Vereniging, de Evenementenagenda 2017 en een terugblik op de novemberlezing.