logo

Ampt Epe 212

Geschreven door Redactie Ampt Epe

Ampt Epe 212 van april 2017

In dit nummer van Ampt Epe vertelt mevrouw Jo Tellegen-Kamphuis het levensverhaal van haar broer Hendrik Kamphuis, een dappere Engelandvaarder aan wie zijn vaderland veel te danken heeft. Jan Kiesbrink heeft het verhaal van mevrouw Tellegen opgetekend.

Jan Paasman heeft zich verdiept in het avontuurlijke leven van Jan Mars. Dat Mars kok is geweest in hotel-restaurant Zomerlust in Wissel en in De Veldhoeve in Epe is helemaal zeker, maar of hij ook een verzetsman was?

Johan de Jonge, wiens vader aan de basis van Zomerlust stond, schreef over het ontstaan en de oorlogsjaren van dit vakantieoord.

J.G.W. Mulder werkte tijdens de bezettingsjaren bij de N.V. ‘Industrie’ in Vaassen. Zijn herinneringen aan deze periode heeft hij vastgelegd in 1974. Willy Smit-Buit heeft ze in ‘Das war einmal’ ingeleid en bewerkt.

Ook plaatst ze in dit nummer enkele kritische kanttekeningen bij de audiotour die de bezoekers van kasteel Cannenburch meekrijgen.

In ‘Van kroeg tot kerk’ onderzoekt Gerrit Kouwenhoven wie schuilging achter de initialen D.v.d.B. Diens boerderij met godsdienstlokaal werd op 18 december 1887 ‘een prooi der vlammen’. De verzekering dekte een deel van de schade. In het bevolkingsregister liet de boer aantekenen dat zijn godsdienst niet Nederlands Hervormd was, maar ‘geen’. Kouwenhoven maakt aannemelijk dat het toch anders zat.

Frans Schumacher komt met de oplossing van de kerstpuzzel en maakt de prijswinnaars bekend. Zoals gebruikelijk zijn ook de vaste rubrieken ‘Uit de vereniging’ en de ‘Evenementenagenda’ in dit nummer van Ampt Epe opgenomen.

Tot slot nodigt de redactie de lezers (jong en oud) van harte uit een bijdrage aan dit blad te leveren. Misschien hebt u zich verdiept in een interessant onderwerp, waarover u graag wilt publiceren. Ook een middelbare scholier, die een goed werkstuk heeft afgeleverd, kan hiermee bij de redactie terecht. Neemt u gerust contact met ons op om hierover van gedachten te wisselen.

We danken de schrijvers voor hun bijdrage en wensen de lezers enkele goede en verrijkende leesuren toe.