Het petroleumlicht werd in het begin van de twintigste eeuw ingehaald door het effectievere elektrisch licht, niet flakkerend, maar wit en strak. Frans Schumacher vertelt over deze transitie in Oene.
                          

‘Eindelijk vrij, maar nog lang niet thuis’ is de titel van de bijdrage (1 van 2) van Theo Somsen. Somsen verwerkte de notities van de in 2016 overleden Vaassenaar Frits Bretveld. De dwangarbeider Bretveld keerde in 1945 onder moeilijke omstandig­heden terug naar huis.

Op 18 augustus 1811 kreeg iedereen de opdracht een achternaam aan te nemen. Dit leidde in het begin tot verwarrende situaties, zeker in de niet-standaardgezinnen. Gerrit Kouwenhoven haakt hierop in: ‘Van wie ben jij er één? Kist, Dokter of Steenvoord?’

Henri Slijkhuis is zeer deskundig op agrarisch gebied. Zijn artikel bevat de eerste aflevering van de landbouwgeschiedenis in de gemeente Epe in de negentiende eeuw. De huisvesting van arme mensen behoorde toen tot de taken van de hervormde diaconie. In een gedetailleerd verslag verneemt de lezer van Adrie Vreugdenhil hoe dat in zijn werk ging.

Cor van Baarle gaat in op de bodemvondsten die tijdens de Nationale Archeo­logiedagen op Hagedoorns Plaatse gepresenteerd werden. Willy Smit-Buit is hekkensluiter met pater Hendrik van Isendoorn, die commandant Johan van Wijnbergen te hulp kwam in een benarde situatie.

Bovendien treft u de vertrouwde rubrieken aan: ‘Uit de vereniging’ door Aart Schurink, de ‘Evenementenagenda 2019’ door Aline van Dam en Gert van den Esschert, en de ‘Lezersrubriek’.

De redactie hoopt dat Ampt Epe nummer 221 u enkele genoeglijke uren bezorgt.