Inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom 1800

door C. Stork, F.Ph. Jantzen, G. Kouwenhoven en A. Schurink

boek omslag

Tweehonderd jaar geleden was Epe en omgeving een plattelandsgebied, gedomineerd door agrarische exploitatie en een energievoorziening door middel van watermolens. Het betreft de periode dat er nog geen fiets, auto of trein bestond, maar ook geen waterleiding, riolering, elektriciteit, radio of telefoon. De historische vereniging Ampt Epe heeft zich als doel gesteld om dit agrarisch en industrieel verleden van de gemeente Epe aan het begin van de negentiende eeuw te onderzoeken en in dit boek inzichtelijk te maken.

De lezer maakt in dit boek kennis met het agrarisch landschap van de buurtschappen en haar bewoners voor de industrialisatie. De bewoner kan op buurtschapniveau zijn eigen woonomgeving aan het begin van de negentiende eeuw begrijpen en zo in zijn eigen buurt rondkijken. Daartoe worden hoofdstukken afgesloten met een gemeentekaart waarop de kenmerkende aspecten van dat hoofdstuk worden getoond. Een kaart op A1-formaat met daarop het grondgebruik rondt het boek af.

De prijs van het boek bedraagt € 16,- voor leden van Ampt Epe. Bent u geen lid dan betaalt u € 20,-. U betaalt bij afhalen bij de bibliothecaris in Epe. Voor verzending brengen wij € 6,10 in rekening. De verzending vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag (€ 22,10 voor leden of € 26,10 voor niet-leden) op onze bankrekening NL 68 RABO 0160 1866 68. Bestellen doet u met het bestelformulier

Deze uitgave, voor een belangrijk deel bekostigd door Ampt Epe, is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Gemeente Epe, Waterschap Vallei en Veluwe, RaboFonds Noord Veluwe, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rotary Club Epe, Adriana Hoogenboom Stichting, Het Sint Anthonie Gilde en Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.