800px Coat of arms of EpesvgDit is het laatste hoofdstuk van De Eper Canon. Zo hebben wij u van februari tot oktober elke week een of twee hoofdstukken kunnen brengen. Wij hopen dat u het op prijs heeft gesteld alle hoofdstukken bij elkaar op deze website te kunnen lezen.

Het laatste hoofdstuk heet Epe in kengetallen. Die waren tien jaar geleden, toen het boekje uitkwam, actueel. Als je ze vergelijkt met de cijfers van nu, dan zie je een praktisch gelijk aantal inwoners en enige verschuiving in de politieke voorkeur.

Al zoekende naar recent cijfermateriaal vond ik de website allecijfers.nl. Op https://allecijfers.nl/gemeente/epe/ staat een keur van gegevens waarin u zelf maar eens moet gaan kijken. Ik ga dus niet alles weer overtikken.

Ik heb met veel plezier voor u de Canon hoofdstuk voor hoofdstuk gescand en met een OCR programma (Optical Character Recognition) overgezet naar tekst voor op de website. Voordeel daarvan is dat in deze tekst nu met de zoekfunctie (zie de voorpagina van de website) kan worden gezocht.

Het is nu oktober 2021. Ampt Epe is 60 jaar en dat vieren wij op 9 april 2022. Ik hoop u dan te ontmoeten.

Fer Jantzen,
Epe, oktober 2021