Een aantal gebeurtenissen in de gemeente Epe kreeg fors aandacht in de landelijke media. Epe was breaking news!

1976: Ontruiming Molukse barakken
Sedert 1958 bewoonden Molukse gezinnen de speciaal voor hen gebouwde houten barakken in Vaassen. De plannen van de gemeente om deze barakken te vervangen door stenen woningen stuitten op fel verzet van een aantal Molukse families. Op 14 oktober 1976 ontruimde een politiemacht van vijfhonderd man vervolgens met veel machtsvertoon de oude barakken.

1990: Eper incestaffaire
In dat jaar beschuldigde de Epese Yolanda haar ouders, andere familieleden en vrienden van de familie van jarenlang seksueel misbruik, opgewekte abortussen en babymoorden. Yolanda schreef er het boek ‘Mijn verhaal’ over. De affaire werd betiteld als ‘de grootste incestzaak in ons land’.

1998: De wreker van Zuuk
Na een korte affaire tussen een inwoner van de buurtschap Zuuk en een vijftienjarig meisje brak in 1998 de hel los: een onbekende stak auto’s, schuren en uiteindelijk ook huizen in brand. Ook  schriftelijke bedreigingen, vernielingen en graffiti behoorden tot zijn repertoire. De onbekende heeft slechts één vijand, maar leek het gemunt te hebben op de hele kennissenkring van die vijand. Sinds 2003 is het rustig in Zuuk, maar nog altijd is ’de wreker van Zuuk’ (man of vrouw) niet gevonden.

2001: Mond- en klauwzeer (MKZ)
Vanuit Engeland en Frankrijk bereikte deze besmettelijke virusziekte in maart 2001 ook Epe. In een groot gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zwolle werden alle evenhoevige dieren preventief geruimd. (gelukkig niet de zeer betrokken burgemeester van Epe Drs. L. Eland en de geëngageerde Vaassense predikant Drs. I.W. Bok). Vooral runderen, varkens, schapen en geiten ondergingen dit lot. Ook werd een vervoersverbod ingesteld, werd de export gestaakt en werden publieksevenementen in de regio afgelast. De crisis duurde (landelijk en officieel) tot eind juni 2003 en kostte aan 260.000 dieren het leven.

Dit artikel komt uit "De Eper Canon, Geschiedenis van een gemeente".
2e herziene en uitgebreide druk, (c) 2011 Rotary Club Epe / Ampt Epe
ISBN 978-94-6190-451-5; NUR 693