logo

05 Monument Industrieplein

 onthulling monument op 4 mei 1946

‘’Het is vandaag de eerste verjaardag van onze bevrijding en de blijdschap voor het herwinnen onzer vrijheid welt in ons op. Doch we weten en beseffen dat voor velen deze vreugde overschaduwd wordt door droefenis. Dit geldt ook voor onze fabriek. Drie jaar geleden werden als gevolg van de Mei-staking eenige van onze mannen in Arnhem gefussilleerd; andere bezweken in de concentratiekampen. De offers door deze mannen gebracht willen wij hier herdenken door het oprichten van een gedenkteeken. Dit monument zal voor ons en het nageslacht een herinnering zijn aan alles wat zij voor het land gedaan hebben.’’

Op 4 mei 1946 sprak president-commissaris Ligthart van de N.V. Industrie bovenstaandepresident commissaris Th. Lighthart woorden ter gelegenheid van de onthulling van het monument. Deze plechtigheid was het begin van het herdenkings- en bevrijdingsfeest dat toen gelijktijdig werd gehouden. Honderden belangstellenden waren die dag op het Industrieplein aanwezig, waaronder genodigden als burgemeester Diepenhorst, leden van de Oranjecommissie, de Raad van Oud-illegale werkers en nabestaanden van de oorlogsslachtoffers. Hoewel de stichting van het monument bedoeld was als een interne aangelegenheid, werd op verzoek van de Oranjecommissie deze plechtigheid opgenomen in de plaatselijke herdenking.

In 2015 vieren we 70 jaar bevrijding en het Industrieplein met haar monument is nog steeds een gedenkwaardige plek waar men letterlijk en figuurlijk stilstaat bij wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.

Zo heeft basisschool De Krugerstee in 1988 het monument geadopteerd en de kinderen uit de twee hoogste groepen beloofden toen te zorgen voor een waardige herdenking op de bevrijdingsdag van Vaassen. Deze afspraak gold in eerste instantie voor 15 jaar. Inmiddels heeft de Stichting Broken Wings deze taak overgenomen.

Daarnaast neemt het monument een belangrijke plaats in tijdens de jaarlijkse stille tocht op 4 mei, georganiseerd door de Oranje Commissie. Er worden door verschillende vertegenwoordigers kransen gelegd.

Vaassen Flexible Packaging wil in de geest van president-commissaris Ligthart blijven herdenken en geeft schooljeugd en Vaassense bevolking graag de gelegenheid dit ook te doen.