Inventarisnummer 454: (charters)De verpachting van 29-8-1557, ingaande petri (mid-februari) 1558 zijn weergegeven evenals de naam van het perceel en de ligging. Daaron­der de namen van de pachters ingaande petri 1564 en 1576 (1570 niet bewaard).

N.B.: Voor afkortingen: zie onder 'Ambtsresoluties'.

 

A. Het Onlandt, gr. ong. 5 mrg. (O: Onlandsestraat, W: Herstraete, Z: Jan Lamberts en N: Arnt die Ruter), 7 car. gld. en 5 kapoenen.

-1558
Willem Merkolff

-1564
Johan van Renesse van Baren

-1576
Marten Ruyterss

 

B. Een kamp liggende achter het hof van de pachter aan de Gr. Wetering, gr. 1 1/2 mrg (W: Gr. Wetering, O+N: de gemene straat, Z: land van pachter), met een akker aan de Haecht, aan de Doornbosch, gr. 1/2 mrg. (O: Gr. Wete­ring, W+Z: Scimmelpenninck erfg.), 5 car. gld. en 2 kapoenen.

-1558
Luytgen van Hattem

-1564
Jan Smit

-1576
Lambert Jansz Smit

 

C. De Huysstede gr. 5 mrg. land (O: Gr. Wetering, W+Z: Klooster tot Oene, N: Jan vander Nesse), 15 car. gld. en 5 kapoenen.

-1558
Harmen Gijsberts

-1564
idem

-1576
idem

 

D. Een huisje op de Huysstede staande, 16 stv. Brabants

-1558
Aesken Timmerman

-1564
Esschen Timmerman

-1576
NN

 

E. Het erf genaamd den Rechtenhoff, gr. 1/2 mrg. (O: het Kerckhoff, W+Z+N: de Herstraete, 32 stv. Brabant.

-1558
Harman Lamberts, koster tot Oene

-1564
idem

-1576
idem

 

F. Het Dijcklandt met het hofje en huisje, gr. 3 mrg. (O+Z: de gemene Herstraet, W+N: Thijman Stuerman), 11. car. gld. en 3 kapoenen.

-1558
Jan van Oldenzeel, smit

-1564
idem

-1576
Lambert Jansz Smit

 

G. De kamp achter de Weeme, 1 1/2 mrg. (O+Z: Jan vander Nesse, W+N: de gemene straet), 4 1/2 car. gld. en 1 kapoen.

-1558
Bernt Smit

-1564
Jacob Smit

-1576
Joriaen Michilsz

 

H. De Brinck, gr. 3 mrg. (O: Geertgen Berntsz, W: die Wolsche Wetering, Z: Jan Creyth, N: Zielstraat), 10 car. gld. en 3 kapoenen.

-1558
Jan Gherritsz

-1564
idem

-1576
Gerrit Willemsz

 

I. Een mrg. op de Aldemeen (O:Welsemerhoff, W: de Wolsche wetering, N: Engbert Jacobsz, Z: de pastoor), 3 car. gld. en 1 kapoen.

-1558
Gisbert Jacobsz

-1564
Egbert die Veer

-1576
idem

 

J. Twee akkers op de Zielenck, gr. 1 mrg. (O: de weg, W+Z: Willem Gerrits, N: Willem Dircx), 1 1/2 car.gld., 1/2 oort van een gld. en 1 kapoen.

-1558
Jan Jacobsz

-1564
idem

-1576
idem

 

K. Een akker in het land van de pachter, in Stuijrmansland, gr. 1 1/2 mrg. (W: Goessen Aerntsz alias Dewenss, O,Z +N: pachter zelf), 1 car. gld en 1 kapoen.

-1558
Thyman Stuijrman

-1564
Jan van Voirst

-1576
Gerbert Danielsz

 

L. De Egmaet of anders genaamd de kamp bij de Groenen wegh, 2 1/2 mrg. (O: de Stroombeet, W+Z: de gemene straat, N: de erfg. van Helmigh van Venen), 10 car. gld., 1 oort en 3 kapoenen.

-1558
Bernt Smit

-1564
Luloff Stephensz

-1576
idem

 

M. De Ham, een perceel gr. 5 mrg. , waarvan de helft van de pastorie.(O: Welsche wetering, W: Stroembreet, Z: Zielstraat, N: Reyner van Deutecum), pachtsom voor het kapitteldeel: 7 car. gld, 3 kapoen.

-1558
Lambert Henrixz, pastoor tot Oene

-1564
Joriaen Jansz

-1576
Lambert Smit

 

N. De Riethoop, gr. 3 mrg., waarvan de helft van de pastorie. (O: Thimen Stuyrman, W: Wolsche wetering, Z: die Vloetdijck, N: de pachter), pachtsom voor de helft van St. Marie: 7 car. gld, 2 kapoenen.

-1558
Lueloff van Werffen

-1564
Willem Gerritsz

-1576
Steven Gerritsz

 

O. De Sompen, gr. 5 mrg., waarvan de helft van de pastorie. (O: Jacob die Veer in Welsum, Z: het Convent van Oene, W: Wolsche wetering), 6 1/2 car. gld, 2 kapoenen.

-1558
Engbert die Veer

-1564
Evert Gerritsz van Oorlen (Oorley)

-1576
Ermbout Jacobsz alias die Veer

 

P. Het Veerlandt, gr. 7 mrg., waarvan de helft van de pastorie. (O: Peter Fockijnck, burger tot Deventer, W: die Vicarie van St Jorien altaar in Oene, Z: Herstraet, N: Leygraeven), 7 car. gld, 3 kapoenen.

-1558
Jan Gerritsz

-1564
idem

-1576
Giesbert Rijckss

 

Q. Een mrg. in Oenerbroek, geheten Oortveer, aan de Zandtgrave, waarvan de helft van de pastorie. (O: Zandtgraeve, W: Stroombreet, Z: Convent van Oene, N: Dirck Cockert met Lambert Desemers erfg.), 2 car. gld, 1 oort gld., 1 kapoen.

-1558
Bernt Dyrcx

-1564
Bernt Dircxz

-1576
Lambert Wichmansz

 

R. Een mrg. in het Voirbrouck, waarvan de helft van de pastorie. (O: Hoffgrave, W: Grote wetering, Z: Peter Jan Aertsz erfg., N: Jan Aertsz erfg. in Epe), 2 car. gld, 1 oort gld., 1 kapoen.

-1558
Harmen Ghijsbertsz

-1564
Hermen Lambertsz, koster

-1576
Beernt Dircksz

 

S. De Elst, 3 mrg., waarvan de helft van de pastorie. (O: Grote Wetering, W: Dae..s Enck, Z: Jan Kistemaker tot Hattem, N: Gerrit Dircx), 5 car. gld, 2 kapoenen.

-1558
Jan Gerritsz schoenmaecker

-1564
Gerbert Danielsz

-1576
idem

 

T. De Reuwynckell (Ruijtwinckell), gr. voor St. Maries deel 1 1/2 mrg. (O: die Pastorie met ook zoveel land, W: de Leygraeve, Z: Hermen Deymmers erfg. N: Reyner schoenmaecker), 5 car. gld, 1 oort.

-1558
Harman Jacobs Huijgensz

-1564
Jacob Hermansz

-1576
Marten Pauwelss

 

U. Vier akkers op de Haecht, op 2 verschillende plaatsen, gr. 3 mrg. , dus 2 akkers gr. 1 mrg. (O: Bernt Dircxz land, W: de Herstraete, Z: Groenen wegh, N: die Pasto­rie) en 2 akkers gr. 2 mrg. (O: Henrick Gerritsz, W: de gemeene wegh offte Herstraete, Z; Willem Merckolff, N: Jan vanden Nesse), 5 car. gld min 1 oort, 3 kapoenen.

-1558
Harman Jacobs Huijgensz

-1564
Gerrit Jan Berntsz

-1576
Jacob Hagedoern

 

V. 1/2 mrg. gelegen in de Mers. (O: Geertgen Ruyters erfg., W: Jan vander Nesse, Z: de koeiweide des Convent van Oene, N: de Gemeene straet), 27 stv. brabants, 2 kapoenen.

-1558
Isbrandt Weremboltsz

-1564
idem

-1576
Ryck Jansz

 

W. Drie akkers op de Groten Eng, achter de koeienkamp, gr. 1 1/2 mrg. (O: erfg. van Jan van Veenen, W+N: St. Anthony vicarie in Oene, Z: die heren voorss. land (bedoeld is St. Marie) dat Ghoerghen), 4 1/2 car. gld, 2 kapoenen.

-1558
Reyner Wermboltsz

-1564
Jan Smit

-1576
Egbert Petersz

 

X. Dat Ghoerken, 2 mrg. (O: St Joriens vicarie, W+Z: Andries Lambertsz, N: den Grooten Eng), 7 1/2 car. gld, 3 kapoenen.

-1558
Jan Smit van Oldenseel

-1564
Bernt Lieffss

-1576
Ludolph Stevenss

 

Y. De Goltworp en de akker op den Groten Eng, gr. 1 1/2 mrg. (O: Oeste­roenerlyckwegh, W: Willem Huijghen, Z: Beemssecamp, N: Peter Fockyngh, en de akker op de Gr. Eng: Z+N: op den Heeren voorss. land, O: Henrick Lambertsz erfg., W: Scimmelpenninghs erfg.), 3 car. gld, 1 oort gld. en 1 kapoen.

-1558
Jan Gerritsz

-1564
idem

-1576
Ghisbert Ricxss

 

Z. Hogencamp of het land voor Henrick Aelbertsz deur, gr. 2 1/2 mrg. (O: Andries Lamberts, W: Jan vander Nesse, Z: de gemeene Herstraet, N: Grooten Eng), 6 1/2 car.gld, 3 kapoenen.

-1558
Harman Jacobsz

-1564
Willem Hermansz

-1576
Willem Hugensz

 

AA. Drie akkers voor Lijsbeth Custers na Jan Wouterss duer, gr. 1/2 mrg. (O:Jan vander Nesse, W: Gerrit Jan Berntsz, Z: Helmich van Veenen erfg., N: dat Gasthuis), 3 gld, 1 oort gld, 1 kapoen.

-1558
Henrick van Deutekum

-1564
Evert Caskens

-1576
Dirck Willemsz

 

BB. Het Ffertfelt, gr. 2 mrg. (O: die Pastorie, W: Peter Fockingh, Z: Gemene Herwegh, N: Herder leygraeve), 4 car. gld, 1 kapoen.

-1558
Jan van Aldenzeel, smit (met voorwaarde over verbetering van het perceel)

-1564
Bernt Lieverss

-1576
Dirck van Bremen

 

CC.´s Heeren slagh in het Voorbroeck, gr. 7 mrg. (O:Stroombreet, W: Grote Wtering, Z: Willem van Duetecum, schout tot Deventer, N: dat Bonttebrouck), 22 1/2 car.gld, 6 kapoenen.

-1558
Gerrit die Marss tot Welsum

-1564
Lubbert Claessz

-1576
Lubbert Claessz Ramaecker

 

DD. Een kampje land gr. 1/2 mrg. (O: gem. Herstraet, W. Willem Frederixz, Z: St Joriens Vicarie hofstede, N: Coenraedt ther Hoeven erfg.), 2 car.gld.

-1558
Frans Wynter, vicarius tot Oene (voor 12 jaar, mag er een huis op zetten)

-1576
Johan Coesfelts weduwe

 

De charters werden opgemaakt:

1558: ten huize van Evert Harmansz, de weert, op 29-8-1557, en bezegeld door Willem Merckolff en Claes van Coesfelt.

1564: te Oene voor het huis van Gerbert Danielsz op 6-7-1563, zegelaars als in 1557.

1576: te Oene verpacht door Esken Jans, onderschout, vanwege de schout van Epe, en de gerichtslieden Garbert Danielsz (zegelt met wapen Daendels), en Harman Lamberts. Getuigen: Lambertus Henrici Vasenium, pastor tot Oene, Gerrit ten Holt, schout. Medezegelaar: Arnt van Veenen.