1606
--

1629
Gerrit ten Holte, schout van Epe, Palick Marckolff, Henrick Jacobs Haech­doorn

1635
Idem, idem, idem

1641
Gerrit ten Holte junior, schout tot Oene (bedoeld is dat hij daar woonde), Roelof Jans, H.J. Haechdoorn

1648
Idem (tekent als 'tot Epe'), Egbert ten Holte, Aert Willems

1654
-- (ten huize van Dirck Gerrits tot Oene)

1660
Gerhard ten Holte, schout tot Epe, Ds. Opgelder, Jan van Steenbergen

1690
Cornelis Bigge, schout, Ds. Gerard Opgelder en Roelof Dirx Brouwer

1696
Idem, idem, idem

1702
Idem, idem en Gerrit Derx Brouwer

1708
idem, idem en idem

1714
A. ten Busch, schout, idem en idem.

1720:
D. Brouwer, schout, Aalt Brouwer en Frederick Eemers