Betreft: Land in Egbertscamp, Norel
Datum: 19-9-1682
Ligging: O; kopers als pandhouders
Verkoper: Jan Sanders & Martjen Gerrits
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger, & Juffr. Hermelina van Hoeclum
Bijzonderheden: Zijnde 4 akkers
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 598, Coll. Moerman, schrift 4.