B. Staat van het bezit, 1598

Archief Staten van Veluwe, invnr. 345, fol. 2 en verder.

Gebruikte afkortingen:

N:, Z: enz. betekent noordwaarts, zuidwaarts enz. ggld: goudgulden, mrg.: morgen, mld.: molder, sch: schepel, wed: weduwe, & : gehuwd met, gnt.: genaamd

Clooster Nazareth tot Oen.

Eerst van de goederen ende verpachte landen in het kerspel van Oen, hooi- en weilanden zijnde.

 • Jacob Haechdorn, 5 mrg. gnt. het Geerken
  • O: aan de Gr. Wetering, Z: Arndt van Dompseler, W+N: die Eper Weteringe.
  • Ingaande petri 1599 voor 6 jaar, 15 ggld.
 • Willem Jacobs c.s., 7 mrg. gnt. Scherenslach
  • O: die Stromebeek, Z: die Vloetdijck, W: de Grote Wetering, N: die wed. van Johan Cockert.
  • Ingaande petri 1599 voor 6 jaar, 25 ggld.
 • Herman Decemer c.s., het Santken, gr. 2½ mrg.
  • O: Wolsche wetering, Z: de pachter zelf, W: die Santgraven, N: Herman Rijpper­da.
  • 8 ggld en 16 stv.
 • Helmich van Veenen, 6 mrg. (nog drie jaar in pacht), het Nonnenslach.
  • O: die Santgrave, Z: de erfg. van Derick ten Camphuijs, W: die Stroembreedt, N: Christina van Hulsen, 2
  • 1 ggld.
 • Brant Cornelissen, 4 mrg.
  • O: Santgreve, Z: Tijmen Stuyrmans erfg., W: Stroembreet, N: Bernt Heeck.
  • 16½ ggld.
 • Lambert van Drecht c.s., 6 mrg., het Hagenslach.
  • O: Santgraven, Z: Berent Heeck, W: Stromenbreet, N: Bovenhorst
  • 25 ggld.
 • Garbrant Daniels, het Sumpken, 1½ mrg.,
  • gelegen tussen de Santgraven en die Strombreet,
  • 5 ggld. per jaar.
 • Gerrit die Muller, nog 1 jr. in pacht ongeveer 6 mrg. Die Vogelhekke.
  • O: Jan Custer, Z: die gem. Trant, W: die Nije Weteringe, N: die Heerder Leygrave.
  • 10 ggld.
 • Die Conventualen hoeyen en weyden zelf die Ossenweyde, gr. zijnde 9 mrg.
  • O: aan die Santgrave, Z: Sweer Henricks erfg., W: Stroombreet, N: het kapittel van St. Marie te Utrecht,
  • kan tot pacht doen 36 gld.
 • Nog hooien sij 2 mrg. int Achterbroick.
  • O: aan de Santgrave, Z: aan het Convent voorsegt, W: Bernt Heeck, W: het Hagenslach,
  • kan 6 ggld. doen.
 • Nog het Convent den Kalverencamp
  • voor het Clooster gelegen,
  • kan 4 ggld. doen.
 • Und Heer Jans kampken is Jacob Haechdorn 6 jr. verpacht, 2 ggld. Dese 2 percelen zijn gr. 3 mrg.
 • Bernt Janssen 2 mrg. in pacht op die olde Meen.
  • O:--, Z: Egbert Verens erfg., W: Wolsche wetering, N:--
  • 6 ggld.
 • Herman Hendricks nog 3 jr. een koterstede niet wijd van t Klooster gelegen,
  • 8 ggld. per jaar.
 • Noch heeft die meijer vorss. 1 mrg. in Eperbroick, 2 ggld. per jaar.

Volgen die seylanden in Oen.

 • Brant Cornelissen, die Bruggencamp.
  • O: Nije Wetering, Z+W: die gemene straat, N: Juttenlant.
  • 8 ggld en 14 stv.
 • Jan Jacobs heeft Albert Lubbertss uit des Convents wille overgedaen 2 mrg, nog 2 jaar te zaaien op die 3e garve gelegen opde Zijlenck,
  • ongeveer 3 ggld.
 • Hans aen den Eyckelenboom heeft nog 4 jaar in pacht het Bressemkampken op de derde gerve wesende ½ mrg. en een hont aan de Zylenck gelegen,
  • ongeveer 3 ggld.
 • Jacob Haechdorn c.s. nog 1 jaar den Schotcamp op de derde gerve, gr. 3 mrg.,
  • ongeveer 10 ggld.
  • + Z: die gemene straat, W: het Heetvelt, N: Bernt Heeck.
 • Berent Jorissen nog 3 jaar het Rosencampken, voor de derde gerve, gr. 1 mrg.,
  • gelegen bij de Schotcamp aent Heetvelt,
  • 1 ggld. en 14 stv.
 • Herman Hendricks heeft nog drie jaar de helft van de Veltcamp voor de derde gerve,
  • ongeveer 4 ggld,
  • gelegen int Over Heetvelt.
 • Arnt Jansen de andere helft van de Veltcamp, in pandschap
  • voor 50 dld.
 • Herman Hendricks heeft nog voor 4 jaar in pacht voor de derde gerve, Broeck­huisenscamp met het kleine kempken te samen ongeveer 2½ mrg.,
  • ongeveer 5 ggld.
 • idem, voor 4 jaar voor de derde gerve, 2 mrg. op den kamp ten Haeve
  • O+N: aen de gemeene straat, Z: Conventcamp, W: Nije Wetering,
  • ongeveer 2 ggld.
 • Gerrit Schuirman nog 1 jaar tegen de derde gerve, Juttenlant, 1 mrg. en 1 hont groot,
  • ongeveer 3 ggld.
  • O: Nije Wetering, Z: Bruggencamp, W: gemeene straat, N: Jelis Gerrits.
 • Conventualen self Scheercamp voor het Clooster gelegen, 4 mrg. groot en Jacob Haechdorn zaait van de camp 1 mrg. op de derde gerve en heeft nog 6 jaar, ongeveer 11 ggld. Idem het Nonnecampken op den Velden gelegen achter het Klooster, 2 mrg.,
  • ongeveer 4 gld.
 • Idem zaaien op de Velden van Grudermansland 8 akkers, gr. 3 mrg.
  • O: gemeene straat, Z: aan de Braecke, W: aan de weg, N: Markeloffslant
  • Ongeveer 7 ggld.
 • De erfg. van Henrick Jacobsen 4 akkers van Grudermanland op de derde garve, gr. 1 mrg. en ligt in die voors(egte) bepaling,
  • ongeveer 2 ggld.
 • Gerrit Esskens nog voor 5 jaar ½ mrg. op de kamp ten Houve,
  • ongeveer 2 ggld en 14 stv.
 • Idem 1 mrg. op de kamp ten Houve, van heetvelt te lande gemaakt, voor de 4e gerve is gekomen van 2 mudde zaad en een ½ schepel zo aen winter als zomerzaad, 9 pond.
 • Noch idem voor 3 jaar 1 mrg., die Braecke op den Velden gelegen,
  • 7 ggld.
 • Noch idem 3 jaar het Smalle kampken bij des Cloosters koewyde aan de Grote Wetering, 3/4 mrg.,
  • 3 ggld.
 • Mr. Joost Janssen Timmerman nog 6 jaar, die Raevenskempkens, 1 mrg groot,
  • gelegen aan den Ravenstrate te endens aan den Nije Wetering,
  • 5 ggld.
 • Het Convent heeft noch enige woeste landen wezende een deels bosch, broick, heyde en plaggevelt; niet wetende de grootte, wordt niet verpacht, onbe­kwaamt te zaaien of te maaien. Aan Henrick Everss verpacht voor schaapweijde voor 6 sch. boekweide.
 • Item de smalle tiend tot Oen; is in 1597 vermits het slechte immenjaar niet meer gekomen,
  • 12 pond.
 • Die pacht van Moel. (molen)
  • Het Convent heeft tot Oen een wyndtmoel doet des jaars tot pacht 18 mud rogge en 18 mud weekzaad, 144 pond.

In Epe.

 • Die Willige Wortel, 6 jaar, ingaande 1597 verpacht aan Pijckeren den jonge,
  • voor 25 stv.
 • Jonge Johan Kopersleger heeft nog die Begijnen Campen, gr. 6 mrg. in Emster­broick bij den Reethoep aan den Eper Wetering
  • voor 9 ggld.
 • Hendrick Everss en Lambert Ariss hebben nog 2 jaar in pacht 1 mrg. in Eperbroick tussen de Nije en Kleine Wetering,
  • 4 ggld.
 • Willem Gerrits nog 6 jaar 1½ mrg in Vemderbroeck naast de Leygraeve schietende aan Stoicksvelde,
  • 3 ggld.

Bouwland

 • Hendrick Evertss, voor 4 jaar, Peterscamp in Zuuk, 1½ mrg, voor de derde gerve, 17 pond. (gekomen van deze 3e garve 2½ mud rogge en 1½ mud boekweit)

In Gortel

 • Een erf wezende bouwland eenmaals door Hendrick Jansen gebruickt, 8 mud boekweit in (15)97,
 • 24 pond.
 • Op dit voorssegde erf geen huis en wordt ´s zomers wat boekweit door de huislieden gezaaid, PM (pro memorie)
 • In Gortelerbosch een heel deel holt die ½ in pandschap bij Evert Hendricks en Gerrit Moeck Janssen voor 250 dld.
 • Johan Jansen en Hendrick Gerritsen dat andere deel holt voor 250 dld.

In Heerde

 • In Marckler (Merkluiden) een erf groot ongeveer 12 mrg. weiland en 13 of 14 mrg. bouwland in verschillende akkers gelegen in Marckler Enck ingaande Petri 1596 door Johan Gerrits gepacht voor 6 jaar, voor het weiland 16 ggld., in (15)97 aan pachtzaad 19 mud rog en 9 mud boekweit.

In Veessen

 • Maes Gelderman, voor 4 jaar, 1 mrg. voor de derde gerve, 1597: 7 sch. rogge, is 8 pond en 15 stv. Hartger Janssen voor 5 jaar, 1 mrg. min een hont, in (15)97 voor 3 schepel.

In Nijbroeck

 • Johan Hermans, Bernt Jorissen met nog anderen, voor 4 jaar, het Voorste Hoge Velt wezende 12 mrg., 8 mrg. weiland voor 31 ggld. en 4 mrg. voor de derde gerve, 3 mud zaad.
  • Dit voorsegde land is gelegen O: aan den Middeldijck, Z: Vrouw van Werven, W: die Grote Wetering, N: die Vloetdijck.
 • Beernt van Enschede, burger binnen Deventer, heeft vant Convent in gebruik het Verremans Hoge Velt weyde und seylandt, 12 mrg. groot.
  • O:Middeldijck, Z: Egbert opt Hoge Velts erfg.)
  • Voor een som van 200 dld. en alle jaar nog een vierdeel met botters, mag het nog 6 jaar gebruiken, hij betaalt ook de thins, pondschatting en de contributie van t land voors (verpand dus).
 • Johan van Bloijs, richter in Nijbroeck, heeft nog 4 jaar in pacht een stuk land gr. 2½ mrg., den Lanse Wijer genaamd, wezende weiland.
  • O: aen die Zeedijck, Z+N: aan het Winsemergoed,
  • 9 ggld. s jaars.

Verpand nog

 • Hendrick Schutt, 2½ mrg, die Sluise kampkens voor 200 dld.
 • Lubbert van Emst, 11 mrg. wei- en zaailand tussen den Zeedijck en de Middel­dijck 1000 ggld.
 • Gerrit Jacobs erfg. 4 mrg. in Oenerbroeck, den Sijden Enck, voor 250 ggld.
 • Bernt Schoemaecker 2 mrg. in Oenerbroeck in den Sijden Enck tussen de Grote Wetering en Gerrit Jacobs erfg., 100 ggld.
 • Alpheit Bernts, 1½ mrg. in Oenerbroeck tussen de Santgraven en Stroom­breet gelegen voor 125 ggld.
 • Het Convent heeft jaarlijks uyt eenen kamp tot Oene geheten Coops Camp 6 herenponden die hebben in pandschap Derick ten Coops erfg. voor 50 dld.
 • Albert Jansen erfg. hebben in pandschap 13½ akker bouwland voor 280 Caroli gld.
 • Het Convent heeft tot Veessen een grof tientgen und die smalle tienden uit 3 ½ huis die beide hebben in pandschap die erfg. van Goert vander Weijen voor 175 car. gld.
 • Te samen ongeveer 832 Pond en 4 stuivers.
 • Nog in gebruick bij de Conventualen.... (niet vermeld)