N.B.: Deels betreft het zaken die ook in het vorige al te boek werd gesteld. Daarom is het e.e.a. niet uitvoerig overgenomen.

15-10-1765: besluit i.p.v. ratelman Mathijs van Santen wordt aangesteld Berent Coolhaes, in dorp en kerspel Epe.

31-8-1771: besluit over de reparatie van een kom in Oene; niet ten laste van het ambt, aangezien alleen het particulier belang is gediend. (Zetter te Oene is Derk Smit).

12-9-1771: Op de memorie van de predikant van Epe over keurrogge die de diaconie aldaar verschuldigd zou zijn wordt een antwoord gegeven. (Dijkschrijver is G. van Dompseler).

24-12-1771: Op het schrijven van Gerrit Roelofs, diaken te oene, m.b.t. toestemming bomen te mogen hakken, wordt een antwoord gegeven.

14-1-1772: Besluit een ambtsschrijver aan te stellen, traktement 25 gld. per jaar.

16-1-1772: Besluit voor de bewaring der ambtsboeken een kamer aan de zuidzijde van het huis van de luitenant Variencour te huren voor 25 gld. per jaar.

26-1-1772: Op het rekest van Hendrik Tessemaker, kleermaker te Oene, wordt antwoord gegeven.

28-1-1772: Besluit dat scriba Hendrik Brouwer bij Hendrik van Lohuizen, timmerman, een kast mag laten maken t.b.v. de archivalia.(Besproken met Roelof van Zuuk).

22-2-1772: Memorie over het niet doorgaan van hakken van bomen op het erf van Gerrit Berens Puis te Oene.

25-2-1772: Memorie over de kwestie H. Tessemaker.

10-3-1772: Memorie over de aanbesteding van een nieuwe brug over de Nw. Wetering te Oene.

11-3-1772: Memorie over de nieuwe brug tussen Zuuk en Emst.

11-3-1772: Memorie over nieuwe bruggen bij den Esschert en de Geerstraat.

17-3-1772: Brief van scriba H. Brouwer ontvangen m.b.t. het bestek der bruggen. Wordt goedgekeurd.

9-5-1772: De Griftdijk langs de Meulenweg en Meulenstraat in Oene dient gerepareerd te worden.

aug. 1772: Memorie over het stoel- en bankgeld van de kerk van Vaassen gesproken met kerkmeester Jannes de Goeier.

8-9-1773: Ontvangen een brief van G. van Dompseler, buurrichter van Oene/dijkschrijver, over de komende dijkschouw en reparatie van kommen. Besluit van ambtsjonkers Haersolthe van Yrst en Broeckhuisen tot de Quickborn: de kommen die alleen voor wateroverlast zijn aangelegd worden op rekening van het ambt gerepareerd.

jan. 1775: Ambtsjonkers Haersolthe van Yrst en Broeckhuisen tot de Quickborn gaan akkoord met houtkap t.b.v. de diaconie van Oene. De schout dient het te regelen.

11-3-1775: Aert Gerrits Bos, buurrichter, Hendrik Lubberts Boeve, Lambert Jans, Jacob Wichmans en Hermen Hermans, zijn erfgenamen en gecommitteerden van Emst en Westendorp. Zij delen mee dat Jan Willems Graaf enige jaren schoolmeester in hun buurtschap is geweest, is nu overleden. Zij willen graag dat Evert Vermeer, wonende in Epe, wordt aangesteld.
De jonkers gaan akkoord, doch stellen hem aan als waarnemer.

dec. 1776: tot custos, schoolmeester en doodgraver wordt i.p.v. de overleden Jannes van Loo een ander gezocht. Zijn weduwe mag de kosterij blijven bewonen.

 

Bron:
Oud Archief gemeente Epe, invnr. 3