5-2-1795: de volkrepresentanten zijn: A.F.R.E. van Haersolthe, Hendrik Brouwer, Aart Overbosch (tevens kerkmeester), Arend van Zuuk, Gerrit van Zuuk, Evert Vermeer en secretaris Nicolaas Vorster.

7-2-1795: de volksrepresentanten tot Vaassen: Jan Mulder, Aalt Muller, Jochem Langen en Lambert Theunis Koekkoek.

9-2-1795: volksrepresentanten tot Oene: Willem Bredenoort (tevens kerkmeester) en Arend Nijenhuis.

11-2-1795: grote overstroming -door gevallen sneeuw - van de Grift.

28-5-1795: wie was vroeger aanhanger van het Huis van Oranje? Genoemd: A. Muller, Jochem Langen en L.T. Koekkoek.
apotheker Halm
gerichtsdienaar: H. Lubberts Camphuis.

26-7-1795: representanten: A. Overbosch, G. van Zuuk, B. Rosendael, G.A. Bosch, Arend Nijenhuys, Lubbert van Gerrevinck, Hendricus van Kalkenstein, Peter Rijks, Vorster is nog secretaris.

G. van Zuuk wordt maalman wegens de 100 bomen die het ambt heeft in Gortelerbosch.

Kerkmeester te Oene: W. Bredenoort en Jan Lochtenberg.

Jan de Graaf, Mr. timmerman en glazenmaker.

23-12-1795: eedsaflegging door:
Peter Eeckmans, custos en schoolmeester te Vaassen, Berend Scholten, idem te Oene, C. Gerrits Heim, idem te Epe en Peter Grave, schoolmeester aan de Emsterenk.

1-10-1795: Lubbert van Zuuk, gewezen richter (ws. karabinier) onder het regiment cavalerie van gewezen Generaalmajoor Hoenst van Oyen, schrijft een brief waarin hij zegt altijd in Vaassen te hebben gewoond.

6-2-1796: eedsaflegging op de vastgestelde rechten van de mens door:
Gerrit Wichers ten Have, Hendrik van Loohuysen, Theunis Vos Mulder, Hermen Leurink, P.L. Lambregts, Jan Hendrik Mudden (RK), Hermen Herms Leurink, Hendrik Terbus, Jan Roeberts, Willem Jans in het dorp (RK), Gerrit Oosterhuys (RK), Berend van Galen (RK), Hermannes Hofsteede, Wichert Lubberts (RK), Hermen ter Haar, Richard van Essen, Roebert van Loohuijzen, Evert Herms Overbosch, Cornelis Jacobs, Aart Dries (RK), Hendrik Pijkeren, Evert Huijsman, Jan Berends Lochtenberg, Willem Nijenhuijs, Albertus van der Heyden, Cornelis Jans Hoft en Gerrit Peters.
(NB: RK is roomskatholiek).

Later volgen:
Johannes van Laer Gerhzn., Jacob Kluijtenberg, Gerrit Camphuijs, G. van Dompseler, A. Dalhuijzen, J. Lochtenberg als kerkmeester, Berend Scholten, H. Riesebos, Frederik Wichers Ruys, Willem Aalberts Haneker, Derk Witteveen, Hendrik Hagedoorn, Jan Everts, Hendrik Lubberts Camphuijs, Jan Jansen Bosch, Egbert Jansen van den Bremert, Jan Hekking. Willem Herms, Jannis Kruysweg, Jan van Apeldoorn en Lubbert Gerrits.

Weer later volgen:
Hermen Dries (RK), Andries Feijth, Egbert Nijenhuijs, Dries Aerts (RK), Gerrit Alberts, Jannis Jans Prijs, Aart van der Mate, Derk van Ommen, Hendrik Egberts Bengert, Theunis Gerrits, Derk Heijnen (RK), Bart Koedijk (RK), Aalbert Hendriks Dekker, Theunis Hendriks, Jan Langendijk, Gerrit Willems, Albert Jans Harleman, Gerrit Wichers ten Have jr., Aart Rondhuijs, Gerrit Wessels, Derk Daniel Tijdeman, Willem Everts, Jan van Berkum, Decemer Everts Hagedoorn, Peter Jans, Hendrik Decemers Hagedoorn en Geertruy Jacobs huisvrouw van Cornelis Jans (de vroedvrouw).

4-3-1796: tot richter aangesteld A. Overbosch

31-3-1796: Lubbert van Pijkeren en Cornelis Aarts Vis, scheuters van het boergericht van Emst en Westendorp, hebben de eed afgelegd.
J.B. Haack is ontvanger van het Ambt.

12-6-1796: Op 16 juni zal het Nationaal Regiment Huzaren in Gortel en Tongeren arriveren en overnachten en vandaar naar Tongeren marcheren. Verzoeken om inkwartiering te regelen en wagens te leveren voor de 17e met fourage.

8-7-1796: De predikant van Oene, L. Meenderink, zal wegens onbetamelijk gedrag jegens de municipaliteit worden ontboden. Hij dient hen met respect te bejegenen.

Geertje Jacobs, vroedvrouw, verzoekt om een half jaar pensioen zoals toegezegd ten tijde van de ambtsjonkers.

4-9-1796: R. van Essen repareert de Muggenbergschen brug.

6-2-1797: Op verzoek van A. Overbosch krijgt de ambtsdienaar nieuwe kleren. Na overleg worden de kleuren vastgesteld: een blauwe rok, zwart comsaal en broek en een blauwe kiel en hoed.

5-2-1797: Van 1 tot 2 mei verbleef het 2e Halve bataljon Bataafsche Infanterie in Epe. De strenge discipline voorkwam dat er geen enkele klacht was.

Tevens een verklaring over het ambtszegel afgegeven.

13-8-1797: gerichtsdienaren des ambt zijn Johannes van Velde, te Epe, Gerrit Mulder, te Vaasen en Willem Nijenhuijs, te Oene.
Pachter der wijnen en accijnzen in het ambt Epe over 1797-98 is Hermen Ruys.

22-1-1798: leden van de municipaliteit A. Overbosch en G. van Zuuk in conclaaf met het kerkbestuur van NH-Vaassen i.v.m. de procedure tot benoeming van een predikant.

23-1-1798: Ontvanger J.B. Haack meldt dat de Paddegatsbrug gerepareerd dient te worden; akkoord. Tevens wordt besloten dat er een publicatie komt voor het aanbesteden van de leverantie van planken die in voorkomend geval snel ter beschikking zijn voor het repareren van de bruggen in het ambt.

De representanten Nijenhuis en Vorster gaan naar de Landschapsvergadering van Gelderland, te houden in Zutphen dd. 27-1-1798.

HIAAT: zie 4.

23-8-1798: Er wordt een commissie voor het vinden van een predikant te Vaassen gevormd.

Willem Gerrits, timmerman, zal de Paddegatsbrug repareren.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 4)